מדענים

לחץ על הכותרת לפרטים נוספים

סיוע למדענים

 

מדענים עולים ותושבים חוזרים יוכלו לקבל סיוע להשתלבות בתחומי המחקר והפיתוח מן המרכז לקליטה במדע שמטרותיו הן:

· להקל על המדען העולה והתושב החוזר בשילובו במערכת המו"פ ומוסדות המחקר האקדמיים בישראל.
· לייעץ למדען המחפש עבודה בישראל ולכוון ...