שירות בצה"ל

לחץ על הכותרת לפרטים נוספים

גיוס לצה"ל

גברים עולים שנכנסו לישראל, לראשונה, אחרי יום הולדתם ה-1 8 זכאים להקלות במשך תקופת השירות הצבאי במסגרת צה"ל, בהתאם לגילם ומצבם המשפחתי ומשרתים בין מספר שבועות ל- 36 חודשים. עולים שהגיעו לארץ בגיל 26 עד 39 אינם, לפי שעה, נקראים לשירות סדיר. עולים אלו ישולבו במערך המילואים או יירשמו במאגר ויזומנו לשירות צבאי רק על פי ...