השכלה גבוהה

לחץ על הכותרת לפרטים נוספים

תהליך הרישוי במקצועות העיקריים

 

קורסי הכנה לרישוי והסמכה
עולים עד 10 שנים בארץ, החייבים לעבור בחינות רישוי ומעוניינים להשתתף בקורס הכנה לבחינה, יפנו לרכז התעסוקה במקום מגוריהם.
משרד הקליטה משתתף בארגון ומימון קורסי הכנה לבחינות רישוי לבעלי המקצועות ...