סיוע כספי

לחץ על הכותרת לפרטים נוספים

סיוע כספי

 

בשנים הראשונות לאחר עלייתם ארצה העולים זכאים לקבלת סיוע כספי ממשרד הקליטה, מהביטוח הלאומי, ממשרד השיכון ועוד. הסיוע ניתן באופן ישיר במענקים כמו סל קליטה, מענק מכס ודמי קיום. סיוע נוסף ניתן באופן עקיף על ידי  הקלות והנחות שונות, כגון פטור ממכס לעולים שאינם זכאי מענק מכס, ...