דיור

לחץ על הכותרת לפרטים נוספים

דיור

המשרד לקליטת העלייה פועל, בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר למתן סיוע בדיור לעולים הזכאים. תחומי הסיוע כוללים:
סיוע בשכר דירה.
משכנתאות לרכישת דירה בשוק הפרטי.
דיור ציבורי: הזכאות לדיור ציבורי היא לאוכלוסיות מיוחדות בלבד.

מי זכאי לסיוע בדיור?

עולים, אזרחים עולים, וקטינים חוזרים ...