כתובות וטלפונים

 

משרד הבינוי והשיכון

כתובת המשרד הראשי:
קריית הממשלה, מזרח ירושלים
ת"ד 18110
ירושלים 91180
טלפון של מרכזית המשרד הראשי: 02-5847211

על מנת לשפר את השרות לציבור החל מתאריך 20.4.2006 יום ה' יופעל במחלקה לפניות הציבור, טלמסר שמספרו 02-5847549 ו- 02-5847551.
הציבור מוזמן להשאיר הודעות הקשורות לסיוע בדיור בלבד.
הנתונים שיושארו בתא הקולי, יועברו לטיפולו של נציגנו במשרדנו המחוזי, אשר ישיב לפונה בימים א' – ה' בין השעות 8:00 בבוקר עד 16:00 אחר הצהריים.
המשרד יעשה כמיטב יכולתו לשוב טלפונית במרוצת 72 שעות מהפניה (לא כולל ימי שישי שבת וחגים).
לתשומת ליבכם, נושאים הקשורים למחלקת קצבאות שכר דירה יש להתקשר לטלפון
שמספרו 1800-223366 בלבד.

 

משרד לקליטת עלייה

טלפונים בנושא דיור: 02-6752620/83