סיוע ברכישת דירה

תקופת הזכאות לסיוע ברכישת דיור היא בת 10 שנים מיום העלייה.
ניתן לרכוש דירה חדשה בשלבי בנייה או אפילו בשלבי תכנון מחברת בנייה, או לקנות דירה "יד שנייה" המוצעת למכירה על ידי הבעלים או באמצעות מתווך, מודעות בעיתונים, וכו'.
עולים הנמצאים בתקופת זכאותם כעולים מקבלים הלוואה מובטחת מהמדינה באמצעות הבנקים למשכנתאות.

גובה המשכנתא, שלא יעלה על 95% ממחיר הדירה, נקבע לפי רמת הניקוד המגיעה לזכאי.

לפרטים מעודכנים על רמת הניקוד וגובה המשכנתאות לחץ כאן

תנאי המשכנתאות

המשכנתאות הממשלתיות הניתנות לעולים הינן צמודות, בדרך כלל למדד יוקר המחייה (אינדקס) ונושאות ריבית שנתית. תקופת ההחזר נעה בין 20 ל- 28 שנים. חלק מן המשכנתא עשוי להינתן כמענק או הלוואה עומדת. גובה המשכנתא הממשלתית אינו מכסה את מלאו עלות הדיה. לצורך מימון נוסף ניתן לקבל "הלוואות משלימות" מכספי הבנקים למשכנתאות , לפי תנאים של הבנקים ועל-פי שיקול דעתם.

הלוואת נוספות באזורי עדיפות לאומית

באזורי פריפריה ("אזורי פיתוח") שונים מעודדת הממשלה רכישת דירות על ידי תוספת הלוואות ומענקים. תוספות אלה המכונות "הלוואות מקום" משתנות בהתאם למיקום הישוב, סוג הדירה ותנאי השוק באותו אזורי מרבית אזורי הפיתוח נמצאים בצפון ודרום הארץ.
ניתן לקבל פרטים בבנקים למשכנתאות ובפרסומי משרד השיכון.

פטור חלקי ממס רכישה

עולים חדשים ותושבים ארעים (סוג א' 1) זכאים לפטור חלקי בתשלום מס רכישה וישלמו מס מוקטן של 0.5% בלבד ממחיר הדירה שרכשו עד תקרה מסוימת. תקרות המס משתנות מדי פעם בהתאם למדד יוקר המחייה. הפטור החלקי ניתן לעולה בתנאי שרכש את הדירה תוך 7 שנים מיום כניסתו לישראל.