סיוע בשכר דירה


העולים זכאים לסיוע אוטומטי בשכ"ד החל מהשנה השנייה שלהם בארץ, באמצעות משרד הבינוי והשיכון.

גובה הסיוע משתנה לפי המעמד המשפחתי ושנות העלייה.

תקופת הזכאות בסיוע אוטומטי (ללא מבחן הכנסה) ניתנת לאלה העונים על הגדרת "חסר דירה" ועד חמש שנים מיום העלייה.
משפחות חד הוריות זכאיות לסיוע אוטומטי לתקופה של חמש שנים, החל מהשנה השנייה בארץ ועד שש שנים מיום העלייה.
חיילים עולים המתגייסים בתוך תקופת הזכאות לסיוע בשכ"ד, יהיו זכאים להמשך הסיוע לפי שנה רביעית (שנה חמישית בארץ) זאת כל זמן שירותם הסדיר.
חיילים עולים בודדים הנמצאים בשירות סדיר בצה"ל יקבלו תוספת סיוע בשכ"ד.
הרוב המכריע של העולים המקבלים סיוע אוטומטי מקבלים את הקצבה ישירות לחשבון הבנק שלהם.

עולים, כולל קשישים ומשפחות המתקיימות מקצבאות הביטוח הלאומי זכאים לסיוע מוגדל בשכ"ד וללא הגבלת זמן ובלבד שהם עונים על הגדרת "חסר דירה".

גובה הסיוע לנתמכים משתנה בהתאם לסוג הנתמכות, תקופת הסיוע והמצב המשפחתי.

הביצוע לאלה שאינם מקבלים סיוע אוטומטי מתבצע באמצעות "חברות שכר דירה".

גובה הסיוע בשכ"ד לא יעלה על 95% ממחיר השכירות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברות המעניקות סיוע בשכר דירה.

לפרטים מעודכנים על תקופת הזכאות וגובה הסיוע לחץ כאן