דיור

המשרד לקליטת העלייה פועל, בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר למתן סיוע בדיור לעולים הזכאים. תחומי הסיוע כוללים:
סיוע בשכר דירה.
משכנתאות לרכישת דירה בשוק הפרטי.
דיור ציבורי: הזכאות לדיור ציבורי היא לאוכלוסיות מיוחדות בלבד.

מי זכאי לסיוע בדיור?

עולים, אזרחים עולים, וקטינים חוזרים המוגדרים כ- "חסרי דירה" ונמצאים בתקופת הזכאות לדיור כעולים.

מי הם חסרי דירה?

יחידים או משפחות שכל אחד מבני המשפחה עונה על הדרישות הבאות:
א. אין ולא הייתה לו דירה או חלק בדירה בישראל, בבעלות, בחכירה או בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר (בדמי מפתח), לחוד או במשותף עם אחר, מ- 1.6.71

ב. לא היו לו זכויות כלשהן במשק חקלאי או בישוב קהילתי.

ג. לא קבל סיוע ממשלתי כדמי פינוי, כהלוואה או כמענק לרכישה, לבנייה, לשיפוץ.

ד. לא הייתה בחזקתו דירה בשכירות סוציאלית מחברת שיכון ציבורית לאחר תאריך ה- 15 בדצמבר 1982.

תקופת הזכאות

תקופת הזכאות לסיוע בדיור לעולים היא בת 10 שנים, אלא אם צוין אחרת.

תעודת זכאות

הזכאות לסיוע בדיור מותנית בהצגת תעודת זכאות תקפה, אשר הוצאה על ידי משרד השיכון.
בתעודה נרשמים כל בני המשפחה המבקשים סיוע בדיור במשותף והרשומים באותה תעודת עולה.
לקבלת תעודת הזכאות עליכם לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות או לאחת מחברות הסיוע בשכ"ד' ולהציג את המסמכים הבאים:

  • תעודת עולה.
  • תעודות זהות.
  • תעודת נישואין (למשפחות)
  • אישור שירות בצה"ל.

 

תעודת הזכאות מונפקת לזמן קצוב ובד"כ לשנת אחת בלבד.