סיוע לחיילים משוחררים


משרד הביטחון, באמצעות הלשכות לחיילים משוחררים, מסייע לחיילים בהכוונה לתעסוקה, השלמת השכלה והשלמת תעודת בגרות ובקורסים שונים.
הטבות מיוחדות ניתנות לבני משפחות הנזקקות לסיוע, עולים שהינם חיילים בודדים, משפחות חד- הוריות וזכאי סיוע הביטוח הלאומי.
חוק חיילים משוחררים מאפשר לקבל מענק שחרור, מענק ללימודים או מענק לפתיחת עסק והטבות נוספות.

מידע מעודכן ניתן למצוא באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים,

או בטלפון: 03-6977999

אופן מימוש ההטבות

לצורך מימוש ההטבות על המבקש להציג בהגיעו ללשכה להכוונת חיילים משוחררים, אישור רשמי מהצבא המעיד על כך שהוכר כחייל בודד עד תום השירות. אישור זה ניתן לקבל בקציני הערים או באמצעות אתר האינטרנט של צה"ל (תעודת חייל בודד שהונפקה לחייל במהלך שירותו הסדיר, לא תוכר כאישור).