סיוע לחיילים נשואים


קצבת משפחה

חיילים נשואים בשירות חובה (ע"פ תקופת השירות שנקבעה ע"י צה"ל) עשויים לקבל מצה"ל תמיכה משפחתית בהתאם לגובה הכנסות המשפחה ובתנאים מסוימים, לדוגמא:
חייל שהינו אב לילד או שאשתו בשבוע ה- 32 להריונה ואילך, עשוי לקבל תמיכה משפחתית מלאה מצה"ל ללא מבחן הכנסות.

אשת החייל בהריון - החל מהשבוע ה- 14 תקבל המשפחה קצבה לאחר בדיקת הכנסות.

אשת החייל סטודנטית - למדה לפחות שנה לפני הנשואים וממשיכה ללמוד באותו המסלול לפחות 16 שעות שבועית, עשויה לקבל הסיוע מותנה במבחן הכנסות המשפחה.

מענק חודשי מהמשרד לקליטת העלייה

בני עולים וחיילים עולים נשואים זכאים לסיוע כספי נוסף ממשרד הקליטה ,לאחר שקיבלו אישור מצה"ל על קבלת קצבת משפחה.

סיוע בדיור

צה"ל משתתף בהוצאות שכר דירה ואחזקת דירה. חייל עולה יכול לקבל סיוע בשכר דירה גם ממשרד השיכון, במשך שירותו הצבאי. עליו לפנות לאחד הבנקים למשכנתאות ולבקש תחילה תעודת זכאות אם אין לו תעודת זכאות בתוקף.

המסמכים הדרושים:

  • תעודת עולה הכוללת את הסיוע בדיור שניתן למשפחה ע"י המשרד לקליטת העלייה. בנפרד אישור על שירות צבאי.
  • חוזה שכירות מבויל כחוק.

 

קרן לסיוע מיוחד

חייל נשוי ולו קשיים כספיים יכול לבקש הלוואה מאחת הקרנות המיוחדות של צה"ל באמצעות פנייה אל מש"קית תנאי שרות.

מענק לרגל נשואין

חייל שנישא בעת שירות חובה זכאי לקבל מצה"ל מענק חד פעמי בגובה שכר טוראי שנכלל אוטומטית בשכרו.

מענק לרגל הולדת בן/בת במהלך שירות צבאי

מענק חד פעמי בגובה שכר טוראי יינתן לחייל על ידי צה"ל לרגל הולדת תינוק. על החייל לוודא שהשינוי במצבו המשפחתי נרשם במסמכיו האישיים.

חופשות

חייל המתחתן בעת שירותו הצבאי זכאי לחופשה בת 10 ימים. חופשה זו תירשם על חשבון חופשתו הרגילה.
בלידת ילד זכאי החייל לחופשה בת 8 ימים. גם חופשה זו תירשם על חשבון הרגילה.
בנוסף לחופשות הרגילות זכאי חייל נשוי לבקש חופשה מיוחדת לצורך עבודה או טיפול בעניינים אישיים.
הבקשה טעונה אישור המפקד.

מידע נוסף על הטבות לחיילים "זכאי סיוע" ניתן לקבל באתר של משרד הביטחון – יחידת הטבות