סיוע לחיילים בודדים

מי הוא חייל בודד?

- בעלי תעודת עולה עצמאית אשר הוריהם אינם בארץ והמשרתים בשירות חובה על פי תקופת השירות שנקבעה ע"י צה"ל. הגדרה זאת תקפה גם לגבי בנות השירות הלאומי.
- עולה, כולל תושב חוזר, שהוכר על ידי צה"ל כחייל בודד, למרות שאינו עונה על הקריטריונים הנ"ל.
במקרים מסוימים מכיר צה"ל בחייל עולה המקיים משק בית עצמאי כ"בודד" - במקרה זה הוא נקרא "זכאי סיוע".
עיקרי הסיוע לחייל בודד:

  • הגדלת משכורתו החודשית
  • סיוע בהוצאות דיור
  • חופשות מיוחדות

 

מענק חודשי

מצה"ל: חייל בודד בשירות חובה זכאי למענק חודשי בגובה משכורתו של טוראי, בנוסף למשכורתו הצבאית הרגילה.
מהמשרד לקליטת העלייה: בנוסף על המענק החודשי שהוא מקבל מצה"ל, הוא זכאי גם למענק חודשי מטעם המשרד לקליטת העלייה בתנאי הבא:
ביום גיוסו לא חלפו מעל 3-ל שנים מאז עלייתו (חייל עולה מאתיופיה - עד 5 שנים).
המענק משולם לעולה פעם בחודש. גובהו כגובה משכורתו של טוראי.
"חיילים בודדים" יוצאי אתיופיה מקבלים מענק בגובה משכורת וחצי.
בנות יוצאות אתיופיה המשרתות בשירות לאומי: בנות המוגדרות כ- "בודדות" מקבלות מענק בגובה משכורת וחצי, בנות שאינן "בודדות" מקבלות מענק בגובה משכורת.

סיוע בהוצאות שכר דירה ואחזקת דירה

צה"ל משתתף בהוצאות שכר דירה ואחזקת דירה של חייל בודד.
אם חוזה השכירות דורש תשלום מראש, צה"ל ישלם עד 6 חודשים של שכר הדירה מראש.
סיוע משרד השיכון: חייל עולה ובת שירות לאומי מקבלים סיוע בדיור ממשרד השיכון גם בתקופת שירותם בצה"ל/שירות לאומי. תקופה זו של הסיוע מתווספת למעשה לתקופת הזכאות הרגילה לסיוע בדיור.
תשלום הסיוע מתבצע באמצעות בנקים למשכנתאות. לצורך קבלת הסיוע יש לבקש מהבנק הנפקת תעודת זכאות.
המסמכים הדרושים: תעודת עולה, תעודת זהות, אישור על שירות צבאי ואישור של המשרד לקליטת העלייה המפרט איזה סיוע בדיור קיבל העולה (הוסטל, מעון, סיוע בשכר דירה).


קרן סיוע לבודדים: חייל בודד שיש לו בעיות כספיות קשות במיוחד יכול לבקש סיוע מהקרן המיוחדת של צה"ל.

חופשות

חייל בודד שהוריו מתגוררים בחו"ל זכאי לחופשה בת 21 יום, פעם בכל שנת שירות, לצורך נסיעה לחו"ל.

בנוסף לכך, החייל יכול לצבור חופשות ולנצלן לנסיעה לחו"ל אל משפחתו, בהסכמת צה"ל.
בישראל חייל בודד הנוסע לחו"ל יכול לטוס בטיסת חיל האוויר אם יש אפשרות כזאת. אם אין, עליו לרכוש כרטיס טיסה של אל-על הלוך וחזור על מנת לקבל אישור יציאה מהארץ משלטונות צה"ל.
במקרה של מות אחד מבני המשפחה מקרבה ראשונה בחו"ל יקבל חייל בודד חופשה מיוחדת של 30 יום וצה"ל יכסה את הוצאות הנסיעה.
חייל בודד זכאי לחופשה של יום בנוסף לחופשה רגילה לצורך טיפול בעניינים אישיים. חופשה כזו ניתנת לחייל ע"י מפקדו לפחות פעם בחודשיים.

הפנייה למשפחות בקיבוצים

צה"ל מקיים קשר עם קיבוצים המוכנים להעניק בית לחיילים בודדים בחופשות. צה"ל גם מקיים קשר עם קיבוצים מעוניינים לקלוט חיילים עולים ולשמש להם בית לתקופות החופשה תמורת תשלום המועבר להם ישירות ע"י צה"ל. ישנו מספר מוגבל של מקומות בקיבוצים, בעיקר בצפון ובדרום-הארץ. חייל המעוניין בהסדר מסוג זה עם קיבוץ יפנה אל משקית תנאי שירות בבסיס שלו. המשקית תקבע לו ראיון אישי עם מדור אימוץ של התנועה הקיבוצית. החייל יכול לפנות בעצמו אל התנועה הקיבוצית לפני גיוסו לצה"ל.

משפחות מאמצות בערים

צה"ל מקיים קשר גם עם משפחות בערים, המעוניינות לארח חיילים. חייל המעוניין בהסדר זה יפנה למשקית תנאי שירות.
המשקית תסדר לו ראיון במדור אימוץ במפקדת קצין חינוך גדנ"ע ראשי.

מידע נוסף על סיוע לחיילים בודדים ו"זכאי סיוע" אחרים ניתן לקבל באתר של משרד הביטחון – יחידת הטבות