סיוע לחיילים עולים


המשרד לקליטת עלייה, צה"ל, משרד השיכון והרשויות המקומיות מסייעים לחיילים עולים ולמשפחותיהם במגוון פעילויות, הטבות, תמיכות כספיות והנחות בכל השלבי השירות הסדיר, בהתאם למעמדם האישי ומצבם הסוציו-כלכלי. הסיוע מיועד לעולים במצבים הבאים:

עולים יחידים, ללא הורים בארץ ("חיילים בודדים"), זכאים למענק חודשי מוגדל מצה"ל ולמענק נוסף ממשרד הקליטה וכן לסיוע בשכר דירה מצה"ל וממשרד השיכון באמצעות בנק למשכנתאות.

עולים התומכים כלכלית בקרובי משפחה מדרגה ראשונה (אישה, הורים, כו') התלויים בהם למחייתם, זכאים לתשלומי משפחה מצה"ל ולתוספת מענק ממשרד הקליטה.
חשוב לשים לב שתקופת השירות הסדיר בצה"ל אינה נמנית במניין תקופת הזכאות לסיוע ממשרד הקליטה. בתום השירות העולים יהיו זכאים להמשך הסיוע.

למי פונים בבקשת סיוע?

בצה"ל לקצינת תנאי שירות - ת"ש.
במשרד לקליטת העלייה: לרכז חיילים עולים או לרכז כללי בסניף או בלשכה הקרובים למקום המגורים.
לשם כך יש להביא למשרד לקליטת העלייה המסמכים הבאים:

  • תעודת עולה.
  • תעודת חייל בודד או תעודת "זכאי סיוע" או קצבת משפחה מצה"ל.
  • אישור על תאריכי השירות הצבאי.
  • עולה אשר התחיל ללמוד במוסד ללימודים על-תיכוניים לפני גיוסו לצה"ל יציג אישורים על כך.

 

הנחות נוספות

רשויות מקומיות מעניקות פטור מתשלומי האגרה לחיילים בשירות חובה.
לקבלת הפטור, על החייל לפנות למחלקת הגבייה של העירייה ולהציג תעודת חוגר והעתק אישור על השירות הצבאי.