תוכנית שח"ק

 

שירות חברתי-קהילתי (תוכנית שח"ק)


המחלקה לחברה ותרבות במינהל לסטודנטים עולים מפעילה מדי שנה את תוכנית שח"ק - שרות חברתי קהילתי.
במסגרת פעילות התוכנית, זכאי כל סטודנט המקבל מלגת לימודים, לקחת חלק בפעילות חברתית קהילתית. הפעילות מעניינת ומאתגרת ומתבצעת במגוון ארגונים ושירותים כמו: מתנ"סים, בתי חולים, מרכזי נוער, בתי קשישים, מרכזי חרום, בתי-ספר ועוד ...


הפעילות במסגרת תוכנית שח"ק נערכת בשנת הזכאות האחרונה של הסטודנט, בהיקף של 120 שעות שנתיות (יתכן גם 180 ).
השתתפות בתוכנית מאפשרת לסטודנט לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו ומזכה אותו ב-50% שכ"ל האחרונים מתוך כלל זכאותו.
מלגת הלימודים מועברת ע"י מינהל הסטודנטים ישירות למוסד הלימודים של הסטודנט או לחשבון הבנק של הסטודנט- לבירור פרטים יש לפנות למשרדי מינהל הסטודנטים.
מעבר לקבלת המלגה, מאפשרת תוכנית שח"ק לסטודנט העולה לפגוש אוכלוסיות שאולי לא היה ניפגש איתן בהזדמנות אחרת, לצבור ניסיון מקצועי וחברתי חשוב ולהכיר מקרוב את החברה הישראלית על רבדיה השונים.


מגוון המוסדות הלוקחים חלק בתוכנית, מאפשר לכל סטודנט למצוא את מקום הפעילות המתאים לו. התאמה בין הסטודנט למסגרת הפעילות מובילה לא אחת, להשתלבות הסטודנט בתעסוקה במקום השרות עם גמר לימודיו.


מדי שנה עם סיום שנת הפעילות, נערך טקס מצטייני שח"ק לאותה שנה, בו זוכים הסטודנטים המצטיינים להכרת תודה חגיגית.
ניתן לקבל פרטים מלאים בלשכות האזוריות של מנהל הסטודנטים.

פרטים מלאים אודות הזכאות לביצוע שח"ק