תנאי זכאות עפ"י מסלול

 


תנאי הזכאות לסיוע בשכ"ל כוללים מספר מרכיבים התלויים במסלול ומשך הלימודים:

מינהל הסטודנטים מאשר סיוע בכ- 170 מוסדות השכלה.
ההכרה של מינהל הסטודנטים במוסד לימודים ובכל חוג ומסלול מותנית באישור ובהכרה של הרשויות הממלכתיות הרלבנטיות.
לעיתים מוסד לימודים מוכר, אולם לא כל החוגים והמסלולים הנלמדים בו עומדים בדרישות ההכרה של הרשויות הממלכתיות ושל מינהל הסטודנטים, לכן יש לבדוק זאת מול מינהל הסטודנטים לפני ההרשמה.


אחוז ההשתתפות על פי מסלול ומוסד הלימודים:

  • לתואר ראשון / ולימודי תעודה ניתן מימון של עד 3 שנות לימוד עד 300% שכר לימוד.
    שנת לימודים במכינה אוניברסיטאית נחשבת אחת מתוך שלוש שנות הסיוע.
    לתואר שני או למודי הסבה לאחר תואר ,ניתן מימון בהיקף של עד % 200 שכ"ל . מי שנדרש בקורסים או שנת השלמות כתנאי לקבלתו לתואר השני זכאי לשנת מימון נוספת עד %100שכ"ל.
  • ניתן סיוע עבור קורסי חובה עד ל 30% מגובה שכ"ל שנתי.
    תוכניות תק"א ומכינות טכנולוגיות ממומנות ע"י מנהל הסטודנטים בנוסף להיקף הזכאות של הסטודנט, כלומר תוכניות אלה אינן נחשבות במניין היקף הסיוע. זאת אם כאמור לא ניתן מימון גם עבור מכינה אוניברסיטאית וגם עבור תוכנית הכנה נוספת.
  • מינהל הסטודנטים מממן את שכר הלימוד באולפני קיץ אוניברסיטאיים לזכאי המינהל אשר התקבלו ללמודים מן המניין. מימון האולפן הינו בנוסף להיקף הזכאות הכוללת. מימון אולפן הקיץ ניתן גם לסטודנט אשר סיים את לימודיו באחת מתוכניות תק"א. ללומדים במכינות – אולפן הקיץ הינו חלק אינטגרלי מהמכינה ולא נדרש תשלום נוסף. סטודנט זכאי לקבל מימון עבור אולפן קיץ פעם אחת לפני תחילת לימודיו (אם כאמור התקבל) או בין השנה הראשונה והשנייה ללימודיו. את אולפן הקיץ ניתן ללמוד בכל אחת מהאוניברסיטאות גם אם הסטודנט נרשם והתקבל מוסד למודים אחר.
  • מוסדות לימוד מסוימים גובים שכר לימוד הגבוה משכר הלימוד הבסיסי הנקבע ע"י הרשויות הממלכתיות. אלה הם עפ"ר מוסדות שאינם מתוקצבים ע"י המדינה, או מוסדות המלמדים תחומים הדורשים שכר לימוד גבוה במיוחד כמו אומנויות. במספר אוניברסיטאות שכר לימוד במסלולים הנלמדים בשפה האנגלית הוא גבוה יותר משכר לימוד בסיסי. במסלולים אלה משלם מנהל הסטודנטים את שכר הלימוד ע"פ התעריף הבסיסי המתוקצב ועל הסטודנט לממן את היתרה.


חשוב לדעת: מדינת ישראל מעניקה לסטודנטים ששרתו בצה"ל מלגת שכר לימוד במכינות הקדם אקדמיות, במכינות לבוגרי תיכון ישראלי ובמכינות לעולים.
הסיוע ניתן באמצעות הקרן לחיילים משוחררים של משרד הביטחון ע"פ חוק, מותנה בקריטריונים סוציו- אקונומיים ואינו אוניברסלי. המלגה המוענקת ע"פ החוק לחיילים משוחררים אינה גורעת מהיקף הסיוע הניתן ע"י מנהל הסטודנטים