תנאים על פי רקע

 

תנאי הזכאות לסיוע בשכ"ל כוללים מספר מרכיבים התלויים ברקע האישי של הסטודנט:

מעמד הסטודנט
זכאי לסיוע מי שעונה על אחת מהגדרות המעמד הבאות:

  • עולה / בן עולה
  • קטין חוזר
  • אזרח עולה

תקופת שהייה בישראל במעמד עולה
סטודנט עולה המבקש את סיוע מנהל הסטודנטים נדרש להתחיל בלימודים תוך 36 חדשים מיום קבלת מעמד העולה ולסיימם עד מלאות 7.5 שנים מיום העלייה.
חשוב לדעת: תקופת שרות בצה"ל / שרות לאומי מקפיאה את חישוב תקופת השהייה אולם לא משפיעה על התניות הגיל (פרוט ההתניות בהמשך).

תקופת שהייה קודמת בישראל - במעמד תייר
שהייה רצופה או מצטברת בישראל במעמד תייר עד 3 שנים, מזכה בסיוע רגיל ומלא של מינהל הסטודנטים ובתנאי ששינה הסטודנט את מעמדו מתייר – לעולה.
שהייה רצופה או מצטברת בישראל במעמד תייר למשך 3-5 שנים מזכה במימון שנת לימודים אחת בהתניה כאמור לעיל.
שהייה רצופה או מצטברת בישראל במעמד תייר למעלה מ-5 שנים אינה מאפשרת קבלת סיוע ממינהל הסטודנטים.

בוגר לימודי תיכון בישראל
וחצי מיום העלייה, ייהנה מסיוע בהיקף של עד 200% שכ"ל , המקביל לשתי שנות סיוע.
מי שלמד בכיתה יב' בישראל וסיים לימודיו התיכוניים תוך שנה וחצי מיום העלייה,זכאי לסיוע מלא של עד %300 שכ"ל, המקביל שלוש שנות סיוע.
מי שלמד בתוכניות המיוחדות כמו: זוהר, נעל"ה וסיים לימודיו התיכוניים תוך שלוש שנים ייהנה מסיוע בהיקף של 200% שכ"ל, המקביל לשתי שנות סיוע.
מי ששהה בישראל תקופות ממושכות יותר מהמצוין לעיל אינו זכאי לקבלת סיוע ממנהל הסטודנטים.

גיל
הגיל הקובע לקבלת סיוע מינהל הסטודנטים :
תחילת לימודים במכינה - עד גיל 23 .
תחילת לימודים לתואר ראשון / לימודי תעודה - עד גיל 27.

מי שלמד בישראל בכיתות יא'-יב' (כיתות 11-12) וסיים לימודיו התיכוניים תוך שנתיים.
תחילת לימודים לתעודת הנדסאי - עד גיל 28.
תחילת לימודים לתואר שני / הסבה לבעלי תואר ראשון - עד גיל 30 .

חשוב לדעת: "הגיל הקובע" מתייחס לגיל בתחילת הלימודים, בתוכניות המוכרות ע"י מנהל הסטודנטים בלבד. הגיל הקובע הינו הגיל ביום ההולדת.