הזכאות לסיוע מינהל הסטודנטים


הזכאות

הלימודים הגבוהים והעל תיכוניים בישראל כרוכים בתשלום והסטודנט נדרש בתשלום שכ"ל (כ- 10,000₪, 2500$ לשנה במסלול אקדמי במוסדות מתוקצבים).
עבור סטודנטים ישראלים המתקשים לעמוד בתשלומים אלה, קיימות מערכות מסייעות המציעות מלגות וקרנות שונות הניתנות על פי קריטריונים סוציו- אקונומיים או תמורת שרות לקהילה.
האוכלוסייה היחידה הנהנית מסיוע ללא התניות סוציו-אקונומיות היא אוכלוסיית הסטודנטים העולים. בכך מוגשמת התפיסה האידיאולוגית של מדינת ישראל של עידוד עליה ומיושמת המדיניות הרואה בעליית צעירים אקדמאים ערך לחברה ולפרט.
מינהל הסטודנטים הוא הגוף המוציא לפועל עקרונות אלה.
חשוב לדעת:

הסיוע הניתן ע"י המינהל הוא עבור תשלום ללימודים גבוהים בישראל ואינו כולל סיוע במימון שכר הדירה, הוצאות החזקת הדירה והוצאות מחייה אחרות.
זכאים לסיוע המינהל במימון שכר לימוד:

 • סטודנטים אשר סיימו את לימודיהם התיכוניים בחו"ל.
 • סטודנטים אשר סיימו לימודים על-תיכוניים חלקיים בחו"ל.
 • בוגרי תיכון ישראלי אשר עלו ארצה במהלך לימודי כיתות י"א-י"ב וכן בוגרי תוכניות מיוחדות כמו הבגרות הלועזית ונעל"ה.
 • סטודנטים בעלי תואר ראשון מחו"ל המבקשים ללמוד לתואר שני בישראל.

 

חובות הסטודנט

סטודנט הזכאי לקבל מלגת שכר לימוד ממינהל הסטודנטים, מחוייב לעמוד במספר תנאים בכדי שיוכל לממש את זכאותו:

 • על הסטודנט לעמוד בתנאי הקבלה של המוסד ומסלול הלימודים אליו נרשם.
 • הסטודנט לא יוכל לקבל סיוע לשנת לימודים חוזרת, בין אם נכשל או בין אם שינה מסלול לימודים.
 • על הסטודנט להוכיח הצלחה בלימודים בכל שנה / סמסטר ולהיות במצב אקדמי תקין. בכל תחילת שנת למודים או סמסטר, יש להגיש בקשה למימון שכר לימוד עבור אותה שנה/ סמסטר ולהציג גיליון ציונים ואישור מעבר לשנה מתקדמת.
 • הסטודנט נדרש ללמוד ברצף שנה אחר שנה. להוציא הפסקת לימודים של עד שנה אקדמית אחת, במהלך קבלת הסיוע מהמינהל.
 • במוסדות המחייבים לימודי אנגלית כחלק מדרישות התואר, נדרש הסטודנט ללמוד קורסי אנגלית החל מהשנה הראשונה וע"פ ההתניה במכתב הקבלה.
 • סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה או שלימודיו הופסקו ע"י המוסד, חייב להודיע למינהל הסטודנטים מיד עם הפסקת לימודיו. סטודנט שלא הודיע והמשיך לקבל ממון שכ"ל,יקוזזו %10 שכ"ל ממכסת זכאותו.
 • סטודנט המבקש ללמוד לפני השרות הצבאי חייב לקבל אישור מלשכת הגיוס על דחיית השרות לצורך לימודים. אישור זה מהוה תנאי לקבלת סיוע המינהל והסטודנט נדרש
 • להציגו בכל שנת לימודים החל מתום השנה הראשונה לעלייתו לישראל.
 • סטודנט במעמד קטין חוזר / אזרח עולה נדרש להסדיר התייצבותו בלשכת הגיוס וחובותיו מול הצבא מיד עם הגעתו לארץ.
 • במהלך שנת הלימודים השלישית מותנה מתן המלגה בשרות חברתי קהילתי (שח"ק(
 • גורמים נוספים המשפיעים על הזכאות לסיוע הם: רקע הסטודנט, מסלול ומשך הלימודים.