סיוע לסטודנטים

 

סטודנטים עולים המתקבלים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה או על- תיכוניות בישראל עשויים לקבל סיוע ממינהל הסטודנטים בקליטתם האקדמית והחברתית.
ייעודו של המינהל הוא לעודד את הסטודנטים לעלות לארץ ולסייע להם בקליטתם. לכן, הגוף משותף לסוכנות היהודית ולמשרד הקליטה. המינהל כולל 3 מחלקות ארציות הפועלות בארבעה מחוזות, כדלקמן: מח' אקדמית, מח' חברה ותרבות, מח' סיוע פיננסי ומח' ארצית אחת - יחידת ההסברה.
מינהל הסטודנטים מאשר סיוע בכ- 170 מוסדות השכלה. ההכרה של מינהל הסטודנטים במוסד לימודים ובכל חוג ומסלול מותנית באישור ובהכרה של הרשויות הממלכתיות הרלבנטיות. לעיתים מוסד לימודים מוכר, אולם לא כל החוגים והמסלולים הנלמדים בו עומדים בדרישות ההכרה של הרשויות הממלכתיות ושל מינהל הסטודנטים, לכן יש לבדוק זאת מול מינהל הסטודנטים לפני ההרשמה ללימודים.
הסיוע ניתן לעולים, לבני עולים, אזרחים עולים וקטינים חוזרים, הרשמים במוסדות לימוד מוכרים. תחומי הסיוע הם:

  • מימון שכר לימוד
  • הלוואות
  • הכוונה וייעוץ התהליך ההרשמה
  • הכנה ללימודים אקדמיים במסגרת אולפן, מכינה קדם- אקדמית או תוכנית ייחודית על פי תחום הלימודים.
  • עזרה במהלך הלימודים, באמצעות שיעורים פרטיים או קבוצתיים.
  • פעילות חברתית- תרבותית (במסגרת תוכנית שח"ק למשל).