homepage block right HEBREW

עוזרים במקצוענות, קולטים באהבה

מועצת ארגוני העולים מתאמת ומייצגת את פעילותם של 22 ארגוני עולים שפועלים בישראל.
כ-30 רכזים מקצועיים ואלפי מתנדבים, הפרושים ב- 185 לשכות שירות ברחבי הארץ, מעניקים מדי יום ייעוץ, סיוע ותמיכה לעולים החדשים מ- 65 ארצות מוצא שונות בכל ההיבטים הקשורים לקליטתם המהירה והמוצלחת בחברה הישראלית.
מידע נוסף