מדורי מידע

 

מדורי המידע שבאתר זה מיועדים, בראש וראשונה, לשרת את רכזי עלייה שבהתאחדויות העולים השונות.

במדורים אלה מרוכז מידע עדכני ומתומצת על כל ההיבטים הרלבנטיים לתהליך קליטתם של העולים החדשים בחברה הישראלית.
מדורים אלו יורחבו ויעודכנו באופן שוטף.

עקב ריבוי הגורמים המציעים סיוע ושירותים לעולים והשינויים התכופים במדיניות משרדי הממשלה והמוסדות הציבוריים מומלץ לאמת את המידע הקיים באתר מול הגופים הנוגעים בדבר.