homepage block left herbew

 

קליטת עלייה - אתגר מתמשך
העלייה היא, ללא ספק, המשאב הטבעי המשמעותי ביותר של מדינת ישראל. היא צדקת קיומה וגורם מכריע בהתפתחותה.יותר מ-3 שלושה מיליון עולים נקלטו בארץ במהלך 60 השנים האחרונות. אך האתגר טרם הסתיים.
לסיפור המלא