תקופת הזכאות

 

תקופת הזכאות ומשך הסיוע הניתנים לעולה (או לזכאים אחרים) הם משתנים ומוגבלים בזמן.
לפרטים על תקופת הזכאות ומשך הזמן של כל אחד ממרכיבי הסיוע לחץ כאן

 

תקופת הזכאות למי ששינה את מעמדו בארץ
מי שנכנס לישראל באשרת תייר או באשרה אחרת ושינה לאחר מכן את מעמדו לעולה, תקופת זכאותו לסיוע ממשרד הקליטה תושפע ממשך שהותו בישראל באופן הבא:

· מי ששהה בארץ תקופה רצופה או מצטברת שאינה עולה על 3 שנים בתוך 7 שנים שקדמו ליום קבלת מעמד "עולה" יקבל סיוע כעולה.

· מי ששהה בארץ תקופה רצופה או מצטברת של 3 עד 5 שנים בתוך 7 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, יקבל זכאות לסיוע כעולה במשך שנה אחת, ולדיור למשך 5 שנים.

· מי ששהה בישראל יותר מ- 5 שנים בתוך 7 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, אינו זכאי לסיוע כעולה.

· עולה מארץ המזכה בסל קליטה, ששהה בארץ יותר משנה וחצי לפני קבלת מעמד עולה אינו זכאי בסל קליטה.