מי זכאי למה?

 

הרשימה הבאה מכילה את תחומי וסוגי הסיוע בה זכאים העולים וזכאים אחרים שעונים על הקריטריונים שפורטו במדור "זכאים לסיוע".
הסבר מפורט על כל אחד ממרכיבי הסיוע מופיע בנפרד במדור "סיוע כספי והטבות".

 

עולה ומשפחת עולים
· סל קליטה ליוצאי ארצות המזכות בסל קליטה.
· הבטחת הכנסה בשנת הקליטה הראשונה למי שאינו מקבל סל קליטה ,למי שמתייצב בלשכת העבודה ולמי שלומד בקורסים.
· מענק מכס ליוצאי ארצות המזכות במענק מכס.
· לימודי עברית באולפן
· סיוע בדיור
· סיוע בתעסוקה
· סיוע בהקמת עסק עצמאי - יזמות עסקית
· מענק שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה
· סיוע לחיילים

 

עולה קטין
בעל מעמד "עולה קטין" עשוי לקבל סיוע בתחומים הבאים:
סל קליטה, לימודי עברית, דיור, תעסוקה, יזמות עסקית, סיוע לחיילים, שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה והבטחת הכנסה.
תקופת הזכאות של "עולה קטין" שונה מזו של  "עולה" בוגר ויש לברר התנאים המדויקים בלשכות ובסניפים של המשרד לקליטת העלייה.

 

אזרח עולה
מקבל סיוע בדומה למעמד "עולה".
את התנאי והיקפי הסיוע המפורטים ניתן לברר אצל שליחי הסוכנות היהודית בחו"ל ובמשרדי הממשלה השונים בארץ.

 

בן עולים
בן- עולים זכאי לכל הסיוע שמקבל עולה, פרט ממספר תחומים:
דיור:  בן עולים רווק אינו זכאי לסיוע בדיור (משכנתא, שכר דירה או דיור ציבורי) בנפרד ממשפחתו.
הערה:  בן-עולים שנישא לעולה זכאי למשכנתא של משפחת עולים. בני עולים שנישאים לבני עולים, או בני עולים שנישאים לוותיקים, זכאותם כשל זוגות צעירים ותיקים.
מכס:  באופן כללי מי שעלה לארץ כקטין אינו זכאי לפטור ממכס.
הערה ליוצאי ארצות המזכות במענק מכס:  בני- העולים זכאים למענק המכס אם גילם בעת העלייה 23 ומעלה, או אם נישאו לעולה, או לבני - עולים תוך השנה הראשונה לעלייתם.
יש לברר את הזכאות האישית בלשכות ובסניפים של משרד הקליטה.

 

קטין חוזר
קטין חוזר מקבל סיוע כעולה מהמשרד לקליטת העלייה בלבד.
בעניין כללי המכס ומשרדים אחרים, נא לפנות ישירות אליהם.  

 

משפחת עולים מעורבת
זכאות לתעודת עולה/תעודת זכאות:  התעודה תירשם על שם העולה/קטין חוזר/אזרח עולה שהוא נשוי לישראלי ותיק ותכלול את הילדים.
פירוט הזכאות
דין משפחת עולים מעורבת כדין משפחת עולים לצורך דיור ובשאר תחומי הסיוע כמפורט בנהלים הנוגעים לעניין.
בן הזוג הישראלי הוותיק לא זכאי לקבל סיוע אישי עבורו, למעט סיוע הניתן בהתאם לזכאות לתושב חוזר, אם הוא עונה להגדרת תושב חוזר.
סיוע בתחומים אחרים, כגון תעסוקה, ניתן לכל אחד מבני הזוג לפי
זכאותו האישית. לכן רצוי לבדוק היטב לפני העלייה את התנאים לקבלת הסיוע.

 

תושבים חוזרים
תושבים חוזרים זכאים לשורה ארוכה של הטבות, הנחות והקלות במגוון רחב של תחומים, כגון תעסוקה, חינוך, הכשרה מקצועית, השכלה גבוהה, מחקר ופיתוח, מיסוי, מכס, סיוע בהקמת עסק, וכו'. ניתן לקבל מידע מפורט ועדכני אצל שליחי הסוכנות היהודית בחו"ל ובמשרד הקליטה בארץ. למידע ראשוני לחץ כאן