אולפן עברית

 

מדינת ישראל רואה בידיעת השפה העברית תנאי הכרחי להשתלבותו המוצלחת של העולה בחברה הישראלית, בעיקר בתחום התעסוקתי והתרבותי.

 

מה זה אולפן?
אולפנים הם מסגרות לימוד לשפה העברית באחריות משותפת של המשרד לקליטת העלייה, משרד החינוך והסוכנות היהודית.
האולפנים פועלים במשך כל השנה ופתיחת הכיתות מותנית במספר העולים המועמדים ללמוד עברית באותו זמן ובאותו אזור.
אם אין כיתת לימוד קרובה, מופנה העולה לאזור אחר.

 

מי זכאי ללמוד באולפן?
• עולים חדשים בני 17 ומעלה זכאים לסיוע בלימודי אולפן. הסיוע הוא חד-פעמי.
• עולים זכאים לסיוע בשכר לימוד עד 18 חודש מיום העלייה.
• עולים נתמכים או המקבלים הבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומי זכאים לפטור משכר לימוד באולפן א' עד שנתיים מיום העלייה.

הערה: במקרים חריגים של דחית הלימודים בגין הריון, לידה, טיפול בילדים, שינויי מקום המגורים, מצוקה משפחתית או מחלה, ניתן לפנות אל מנהלי המחוזות או הלשכות של המשרד לצורך קבלת היתר ללימודים באולפן אחרי 18 חודש מיום העלייה. הארכת הזכאות חלה על פטור משכר לימוד בלבד, והיא אינה כוללת את שאר סוגי הסיוע.

 

 רשימת אולפנים

לחץ כאן לקישור לאתר משרד הקליטה

 

 שעות הלימוד
קיימות מספר מתכונות לימוד. הנפוצה ביותר היא אולפן בוקר בו לומדים בדרך כלל 5 ימים בשבוע. יש גם אולפנים הפועלים בשעות הערב.

 

משך האולפן
אולפן בוקר נמשך כ- 5 חודשים ואולפן ערב עד 10 חודשים, בהתאם לתוכנית ובסה"כ לומדים כ-500 שעות לימוד.

 

כיצד נרשמים?
מתייעצים עם הרכז בסניף או בלשכה של המשרד לקליטת העלייה הקרובים למקום המגורים ומקבלים הפנייה לאולפן.
אם קיים מבחר של מספר אולפנים, אפשר לבקר באולפנים להתרשם מרמת הלימודים לפני ההרשמה

 

הסיוע הניתן בתקופת האולפן
1 .  העולה פטור מתשלום שכר לימוד
2 .  העולה מקבל הבטחת ההכנסה בתקופת הלימודים באולפן במסגרת ה"סל הקליטה"
3 . גם דמי הנסיעה לאולפן כלולים בתוך ה"הסל".

הערות:
• עולים למתחילים לימודם באולפן לאחר סיום תקופת הסל ,יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בלבד.
• מי שאינו מקבל "סל קליטה", עשוי לקבל השתתפות בהוצאות נסיעה אם האולפן נמצא מחוץ לישוב המגורים שלו ואין אולפן בסביבתו הקרובה.

 

איך נרשמים לאולפן?
בסניפים והלשכות של המשרד לקליטת העלייה.