סיוע במימון שכר העולים

 

על מנת לעודד העסקת עולים ותושבים חוזרים, מסייע המשרד קליטת העלייה למעסיקים, במימון שכרו של העולה לתקופה מוגבלת.
הסיוע מיועד לקדם את העולה בתעסוקה ועל המעסיק להתחייב להמשיך ולהעסיק את העולה בעבודה בתום תקופת הסיוע ולהכשירו בהתאם לצורך.
סיוע זה בא לתת מענה לעולים שלא נמצאה להם תעסוקה טבעית מתאימה ואשר נקלטים במקום עבודה המשלב הכשרה ותעסוקה.

 

השיקולים המובאים לדיון בבקשות הסיוע
· סוג המעסיק.
· מיקומו הגיאוגרפי של מקום העבודה.
· היקף המשרה והשכר הניתנים על ידי המעסיק.
· גילו של העולה.
· מדיניות המשרד לקידום תחומי עיסוק מסוימים על פי מצב המשק מעת לעת.

 

מי זכאי?
· עולים מגיל 18 – עד גיל פרישה.
· עולים הנמצאים בארץ עד 10 שנים מיום עלייתם (עולי אתיופיה עד 15 שנים)
· עולים שלא הסתייעו מקרן זו בעבר.
· עולים שהחלו עבודתם בחודשים האחרונים לפני הגשת בקשה הסיוע, (עד 3 חודשים, כשהסיוע יינתן מיום הבקשה ואילך).
· עולים אשר סיימו את סל הקליטה ( מ- 6 חודשים בארץ ואילך).
· תושבים חוזרים עד שנתיים מיום שיבתם ארצה.

 

גובה הסיוע
הסיוע הכספי הינו בסך מחצית משכר המינימום לחודש, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים. (הסכום מתעדכן מידי פעם בהתאם לעליה בשכר המינימום במשק).

 

מקצועות מועדפים
הסיוע יינתן עבור תעסוקה במקצועות הבאים:
· הנדסאים
· טכנאים
· אמנים וספורטאים
· חשמלאים
· עובדי מתכת (רתכים, חרטים, משחזנים)
· נגרים
· תופרות
· אנשי אחזקה
· עובדי בתי מלון
· עובדי ייצור באלקטרוניקה
· מפעילים
הסיוע יינתן לאחר החלטת ועדה מחוזית במשרד הקליטה ועל-פי הנהלים