פרויקט הואוצ'רים

 

פרויקט ה"ואוצ'רים" מופעל בכדי להקל ולפשט את תהליכי הקליטה התעסוקתית לעולים.
מטרת הפרויקט להגדיל את טווח הבחירה החופשית של זכאים לשילובם המקצועי בשוק העבודה ולאפשר להם למצות את כישוריהם בהתאם להשכלתם, ניסיונם ויכולותיהם.

 

אוכלוסיית היעד של הפרויקט
• בלתי מועסקים.
• מועסקים אשר הנדרשים לעדכונים ולהשתלמויות כדי להתקדם בעבודתם (בהמלצה בכתב של מעסיק).

 

מי זכאי ?
• עולה/אזרח עולה/ קטין חוזר/ בן עולה שביום קבלת מעמד היה בן 17 שנים.
• תקופת זכאות של 10 שנים מיום קבלת מעמד עולה, השולט בעברית ברמת אולפן א'.
• עולה אתיופיה - 15 שנים מיום קבלת מעמד עולה או זכאות כעולה.
• תושב חוזר בתקופת הזכאות (עד שנתיים מיום חזרתו לארץ), למעט מקצועות דורשי רישוי ישראלי.
• גורר זכאות - רק אם נמצא במסגרת 10 השנים הראשונות לתעסוקה.

היקף הסיוע
גובה הסיוע לעולה יהיה עד 7000 ₪, ובלבד שלא יעלה על 80% מעלות הקורס בפועל.
20% מהעלות תהיה השתתפות עצמית של העולה.

 

מטרת הסיוע
לסייע בהכשרה ובהסבה מקצועית של עולים למקצועות שיש להם דרישה בשוק.

 

תנאים לקבלת הסיוע
פניה אישית של הזכאי ליועץ קליטה בלשכה אזורית, לצורך בניית תכנית תעסוקתית אישית וזאת לפני התחייבות או תשלום כלשהו למוסד הכשרה. המוסד המכשיר צריך להיות מוכר על ידי משרד העבודה.