מרכזי הכוונה לתעסוקה

 

מרכז ההכוונה לתעסוקה מיועד לעולים ותושבים חוזרים שאינם עובדים במקצועם או עובדים בתחום הקרוב למקצועם.
מטרתו לסייע לעולים להשתלב בתעסוקה, באמצעות הקניית כלים לחיפוש עבודה וחיזוקים מקצועיים על פי הצורך ובהתאם להמלצת הצוות המקצועי.

 

שירותי המרכז
· שרותי יעוץ ואבחון.
· עברית מקצועית טרמינולוגית.
· השמה בעבודה.
· עדכונים מקצועיים בלימודי מחשב או אנגלית.

 

מי זכאי?
· בעלי 12 שנות לימוד.
· גברים ונשים בגילאי עבודה, בעלי מקצועות.
· מי שעברו מבחן סף בידע העברית.
· מי שעברו את ועדת הקבלה.

 

איך מתקבלים למרכז?
הקבלה למרכז ההכוונה נעשית על פי:
· ראיון תעסוקתי.
· מבחן בעברית.
· מבחן פסיכוטכני.

 

תקופת הזכאות
· לכלל אוכלוסיית העולים הזכאות היא ל- 10 שנים מיום העלייה.
· לעולי אתיופיה:  15 שנה מיום העלייה.
· לתושבים חוזרים : שנתיים מיום חזרתם ארצה.

 

הערות
· העולה רשאי להשתתף במרכז הכוונה לתעסוקה פעם אחת בלבד במשך תקופת הזכאות
· תקופת שהיית העולה במרכז ההכוונה לתעסוקה לא תעלה על 90 ימי לימוד בפועל
· הלומדים במרכזי ההכוונה לתעסוקה יקבלו הבטחת הכנסה בהתאם לזכאותם
האישית.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאנשי הקשר במרכזי ההכוונה:
ירושלים
גב' ויקה אשכול
02-5371186

תל-אביב
מר בני גז
03-5614546
03-5621615

כפר סבא
מר יהודה פוזנר
09-7482324

אשדוד
גב' איילה הרשקוביץ
08-8524015

באר שבע
מר דב אברמוביץ
08-6272019