צעדים ראשונים בחיפוש עבודה

 

לימוד עברית
לימוד השפה העברית הוא תנאי הכרחי בקליטה מוצלחת בשוק העבודה ובמיצוי מיטבי של כישוריו האישיים והמקצועיים של העולה. בנוסף אולפנים הרגילים קיימים בארץ אולפנים תעסוקתיים, כגון למקצועות רפואיים וטכנולוגיים.
מידע על זכאות לאולפן תעסוקתי והפנייה ניתן לקבל במשרד הקליטה.
ראה אולפן עברית.

 

תרגום והערכת תעודות
יש למסור דיפלומות ותעודות המעידות על השכלה או הכשרה מקצועית לתרגום ולחתימה נוטריונית המאשרת את נאמנות התרגום למקור. אין צורך בתרגום תעודות הרשומות באנגלית.
ניתן לקבל שירותי תרגום ללא תשלום, בארגוני עולים ובעמותות שונות.
ישנם מקצועות שלא נדרשת בהם הכנה, פרט ללימוד השפה העברית. בעלי מקצועות אלו יוכלו למצוא עבודה באמצעות מודעות דרושים המתפרסמות בעיתונות ובאינטרנט, בעזרת מרכזי הכוונה לתעסוקה של משרד הקליטה, דרך שרות התעסוקה או עמותות וגופים התנדבותיים אחרים העוסקים בנושא או בעזרת קשרים אישיים.
במקצועות רבים אחרים דרוש תהליך הכנה הכולל: לימוד עברית מקצועית, בחינות רישוי או הסמכה ועבודה בסטאג' למשך תקופה מסוימת (ראה אקדמאים).

 

הכרה בתעודות
להכרה בתעודות מחו"ל יש לערוך בדיקה והשוואה של תעודות המעידות על השכלה (תעודת בגרות, ב.א., מ.א. וכדומה), לתעודות המקבילות להן בישראל. ההכרה בתעודות מתבצעת במחלקות להערכת תארים מחוץ לארץ במשרד החינוך. לפרוט ראה- הערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו"ל.

 

הכרה מקצועית
לתהליך הרישוי לצורך קבלת רישיון ישראלי לעיסוק במקצוע- ראה רשימת המקצועות המחייבים רישוי. איגודים או ארגונים מקצועיים, לאמנים, ספורטאים ומדענים מעניקים לעולים העוסקים בתחומים אלה סיוע מיוחד על פי החלטת ועדות מקצועיות.

 

הכנת קורות חיים
הכנת קורות חיים (CV) בעברית הינה מטלה הכרחית בתהליך חיפוש עבודה. חשוב להקפיד על כתיבת מסמך מתומצת ועדכני שישקף את היתרונות היחסיים של המועמד (השכלה, ניסיון תעסוקתי רלבנטי, ידיעת שפות, תכונות אופי בולטות וחיוביות, הבעת רצון ללמוד ולהצליח, וכו').
רצוי להיעזר בכתיבת המסמך בידיד או קרוב משפחה מנוסה בתחום. גם ניתן לפנות לארגוני עולים ועמותות שמציעות לעולים לתרגם ולנסח את קורות החיים שלהם ללא תשלום.