סיוע בקליטה בתעסוקה

 

משרד הקליטה, באמצעות אגף התעסוקה, מעניק לעולים ולתושבים החוזרים מגוון שירותים במטרה להקל על קליטתם בעבודה. חבילות הסיוע ותוכניות המשרד משתנות בהתאם למקצוע העולה ,לנתוניו האישיים ולדרישות המקצוע בארץ.
שירותי המשרד כוללים:
• הדרכה ויעוץ לקליטה מוצלחת בעבודה.
• אולפן תעסוקתי וקורסי רישוי.
• קורסים להכשרה והסבה מקצועית (פרויקט ואוצ'רים).
• קידום העסקת עולים באמצעות סיוע במימון שכרם.                                                 .
• הפניה  למרכזי הכוונה תעסוקתיים.
• הכרה באמנים וספורטאים עולים.
שירותים אלה מפורטים בסעיפים נפרדים בהמשך.