התוכנית לעידוד חזרתם ארצה של אנשי מו"פ

 

המשרד לקליטת העלייה פועל לעידוד חזרתם ולקליטתם של ישראלים השוהים בחו"ל.
המשרד, באמצעות המרכז לקליטה במדע (המק"ב), מסייע במציאת מקום תעסוקה בתחומי מחקר ופיתוח למדענים ומהנדסי מו"פ שהינם תושבים חוזרים.
במסגרת מדיניות המשרד, תוכניות הסיוע הייחודיות לאנשי מחקר ופיתוח עודכנו לאחרונה ונוספה תוכנית מלגות חדשה ייעודית לתלמידי מחקר (דוקטורנטים) לעידוד חזרתם של מעדנים צעירים לארץ.

 

מרכיבי הסיוע
הסיוע כולל יעוץ, הכוונה ומימון הניתן למעסיק כהשתתפות חלקית בעלויות העסקת החוקר.
בדרך זו ישראלי השוהה בחו"ל יכול להיעזר בשרותי המרכז בטרם חזרתו לישראל בכדי לאתר מקום תעסוקה מתאים.
סיוע המרכז לקליטה במדע הוא השתתפות במימון העסקה הניתן ישירות למעסיק ובכלל זה למעסיקים מהמגזר העסקי והציבורי לרבות האוניברסיטאות.

הסיוע לקליטה באוניברסיטאות מתקיים באחת מהאפשרויות הבאות:

· חוקר או כמרצה המקבל שכר מהאוניברסיטה - הסיוע הינו לשנה אחת עם אפשרות פיצול לשנתיים.

· תלמיד מחקר (דוקטורנט) המקבל מלגה (למימון שכר לימוד ודמי קיום) מהאוניברסיטה - מימון מחצית המלגה למשך 3 שנים.

· משתלם (פוסט דוקטורנט) המקבל מלגה מהאוניברסיטה - מימון מחצית המלגה למשך שנתיים.

סכומי הסיוע בש"ח מתעדכנים מעת לעת.
למידע פרטני על סכומי הסיוע לחץ כאן

 

מי זכאי להיכלל בתוכנית?
מדענים תושבים חוזרים יהיו זכאים לסיוע המרכז לקליטה במדע בתנאי ששהו בחו"ל לפחות שלוש שנים בטרם חזרתו לישראל  וכן מקיימים אחד מהתנאים הבאים:

· מדען בעל תואר שלישי, אשר עסק במחקר, או בפיתוח במשך 3 שנים מתוך 5 השנים שקדמו לחזרתו ארצה ופרסם לפחות שלושה מאמרים בכתבי עת אקדמאים מוכרים או רשם לפחות שלושה פטנטים.

· מדען בעל תואר שני, אשר עסק במחקר או בפיתוח במשך 4 שנים מתוך 6 השנים שקדמו לחזרתו ארצה ופרסם לפחות שלושה מאמרים בכתבי עת אקדמיים מוכרים, או רשם לפחות שלושה פטנטים.

· מדען בעל תואר שני, אשר עסק במחקר יישומי ו/או בפיתוח במשך 4 מתוך 6 השנים שקדמו לחזרתו ארצה. על אף שאין לו פרסומים או פטנטים, יהיה זכאי לסיוע כדי להיקלט במחקר יישומי או בפיתוח בתעשייה בלבד.

·  מדען צעיר עד גיל 32, בעל תואר שני ללא ניסיון במחקר או פיתוח שייקלט בתפקידי מו"פ במגזר העסקי, יהיה זכאי לשנת סיוע אחת בתעשייה.