סיוע כספי בהעסקת המדען

 

המרכז לקליטה במדע מסייע למעסיק בקליטתו הראשונית של מדען עולה או מדען תושב חוזר בתעסוקה .הסיוע ניתן כהשתתפות במימון עלות העסקתו של המדען בעבודה מדעית של מחקר ופיתוח.

 

התנאים למתן הסיוע
· העולה עונה להגדרת מדען.
· המדען יועסק בעבודת מחקר ו/או פיתוח.
· המעסיק ישלים את הסיוע הממשלתי לגובה העלות המינימאלית, כפי שנקבעה ומתעדכנת לקראת כל שנת תקציב.
· הסיוע יינתן בגין עבודה מדעית המתבצעת רק בישראל.

 

הסיוע
עלות ההעסקה המוכרת ע"י המרכז כוללת את השכר ברוטו של המדען בתוספת מרכיבי העלות המתחייבים עפ"י חוק (מס שכר,מס מעסיקים, קרן פנסיה ופיצויים, וחלקו של המעסיק בביטוח לאומי) וכן הטבות סוציאליות המופקדות לטובת המועסק (כגון: תשלום דמי נסיעות, ביטוח פנסיוני/מנהלים, קרן השתלמות).
חבילות הסיוע למעסיקים ניתנים במהלך 3 שנים בסכומים הנעים בין 100,000 ₪ (עבור מועסק בעל תואר שני) ל- 160,000 ₪ (עבור מועסק בעל תואר שלישי).
סיוע זה מותנה בכך שהמעסיק ישלם שכר ברוטו למדען בסך מינימאלי של 5,000 ש"ח לחודש לבעלי תואר שני ו- 7,000 ש"ח לחודש לרופאים ולבעלי תואר שלישי.

לקבלת מידע פרטני ומעודכן על היקפי הסיוע הכספי בהעסקת המדען ובתנאיו רצוי ליצור קשר עם המרכז לקליטה מדע: רח' הילל 15, ירושלים 94581, פקס: 02-6214638.