סל קליטה

 

סל הקליטה הינו סיוע כספי המיועד לעזור לעולה בתקופת ההתארגנות הראשונה בארץ.
הסיוע ניתן כדמי מחייה בתקופת הלימודים באולפן (6 חודשים) וכולל שכר דירה עבור 12 החודשים הראשונים בישראל.

 

מי זכאי לסל קליטה?
· מי שנכנס לראשונה לישראל באשרת "עולה".
· מי ששהה בישראל לא יותר מ-18 חודשים רצופים או מצטברים, במשך 3 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה.
כמו כן זכאים לסל קליטה אזרחים עולים או קטינים חוזרים העונים על התנאים הנ"ל.

 

תקופת הזכאות לקבלת סל הקליטה
העולה זכאי לקבל את הסיוע בסל קליטה בתוך שנה מיום קבלת מעמד עולה.
יציאה לחו"ל גורמת להפסקת תשלומי הסל, בעת החזרה יש לפנות לסניף משרד הקליטה במקום מגורך.

 

אופן התשלום
· תשלום ראשון ניתן לעולים בנמל התעופה - חלקו במזומן וחלקו בהפקדה בנקאית.
·  המשך המענק ניתן ב-7 תשלומים חודשיים.
עם תום 6 חודשים לעלייה, ניתן לקבל סיוע לצרכי הקיום באמצעות הבטחת הכנסה. הסיוע למימון שכר דירה ניתן כמענק משלים.

 

פתיחת חשבון בנק
כדי שכספי ה"סל" יופקדו בעבורכם בבנק, עליכם לפתוח חשבון משותף לשני בני הזוג באחד מהבנקים המסחריים ולמסור את פרטי החשבון במשרד הקליטה.
מומלץ לעשות זאת מיידית, באחד הימים הראשונים להגעה לארץ.
חשבון הבנק משותף לשני בני הזוג ופתיחתו מחייבת נוכחות של שניהם בבנק.

 

מענק משלים
מענק זה מהווה תחליף להלוואת סל קליטה שהייתה בתוקף עד ה-31/12/2001   
המענק המשלים מיועד לסייע בתשלומי שכר- הדירה עד סוף שנת הקליטה הראשונה והוא מתווסף כתשלום שמיני של סל הקליטה.

 

לפירוט כספי הסיוע שבסל הקליטה, המענק המשלים ותוספות לחץ כאן

 

עולים קשישים
עולים קשישים הזכאים לקצבת זקנה והשלמת הכנסה מן הביטוח הלאומי, וכן מי שיגיעו לזכאות לקצבת זקנה תוך 44 חודש מיום עלייתם, ימשיכו לקבל את המענק המשלים בסכומים שהיו בתוקף עד עתה.

 

מי זכאי להמרת הלוואה למענק?
עולים שעלו לארץ מ - 01/01/96 וקיבלו ממשרד הקליטה הלוואת סל קליטה וחל שינוי במצבם לפי הקריטריונים הבאים, זכאים להמרת ההלוואה למענק:
· מי שהגיע לגיל פנסיה וזכאי לקצבת זקנה עם השלמת הכנסה מן הביטוח הלאומי.
· מי שזכאי לקצבת שאירים עם השלמת הכנסה מן הביטוח הלאומי.
· מי שזכאי לקצבת נכות יציבה מן הביטוח הלאומי.
· נפגעי פעולות איבה שהוכרו ע"י הביטוח הלאומי - המרת ההלוואה תתבצע דרך וועדה מיוחדת.
כל העולים השייכים לאחת מן הקבוצות לעיל, יפנו ללשכות משרד הקליטה עם מסמכים מעודכנים של הביטוח הלאומי.