הבטחת הכנסה והבטחת קיום

 

עולים שאינם יכולים לעבוד לפרנסתם, זכאים לסיוע בהבטחת הכנסה.
עולים שאינם יכולים להיחשב ל"דורשי עבודה" מסיבות אישיות מיוחדות, מוגדרים כ"נתמכים" הזכאים ל"הבטחת קיום".

 

סכום הסיוע להבטחת הכנסה ולהבטחת קיום
בהתאם למספר הנפשות הזכאיות (ילדים עד גיל 18). ראה טבלה

 

מי זכאי לקבל הבטחת הכנסה?
· עולים הלומדים באולפן, שאינם זכאים לסל קליטה.
· עולים בשנה הראשונה לעלייתם הלומדים בקורסים של משרד הקליטה המתקיימים בשעות הבוקר.
· עולים בשנה הראשונה לעלייתם הנמצאים בתהליך חיפוש עבודה או מובטלים.
· תושב חוזר זכאי להבטחת הכנסה ממשרד הקליטה למשך 3 חודשים מיום שובו ארצה
שימו לב
הערה: מובטל המוגדר כ"דורש עבודה" יקבל הבטחת הכנסה בתנאי שיתייצב בלשכת התעסוקה.

 

מי זכאי להבטחת קיום ל"נתמכים"?

א. משפחה חד הורית
· גיל ההורה 18 עד 60
· גיל הילד הצעיר עד 7 שנים.
· הילדים גרים עם ההורה.
· ההורה אינו מוגדר כדורש עבודה, אינו מתייצב בלשכת  העבודה, אינו לומד בקורס ולא קיבל סיוע מהקרנות ליזמים.
· ההורה אינו בעל רכב, אלא אם אושרה לו קצבת ניידות מן  המוסד לביטוח לאומי.
 

המסמכים הדרושים:
תעודת עולה בה רשומים הילדים.
לבעלי רכב - אישור המוסד לביטוח לאומי על הזכאות לרכב ניידות לנכים.

 

ב. אישה הרה
· אישה מגיל 18.
· נמצאת בהריון בשבוע ה- 13 או יותר, או בשמירת הריון.
· אינה עובדת ואינה לומדת בקורס.
· בן זוגה אינו עובד ואינו לומד בקורס.
· אף אחד מבני הזוג לא קיבל סיוע מאחת הקרנות ליזמים
· האישה ובן זוגה אינם בעלי רכב (פרט לנכים המקבלים קצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי).
 

המסמכים הדרושים :
תעודת עולה, אישור של רופא נשים על שבוע ההריון או על שמירת הריון.

 

ג. טרום פנסיה
· גיל: 60 - 65 לגבר, 55 - 60 לאישה.
· שני בני הזוג אינם עובדים.
· אינם לומדים בקורס.
· לא קיבלו סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
· אינם בעלי רכב (פרט לנכים המקבלים קצבת ניידות מן המוסד לביטוח לאומי).
 

המסמכים הדרושים:
תעודת עולה.
לבעלי רכב - אישור זכאות לניידות מן המוסד לביטוח לאומי.

 

ד. חולים או מאושפזים
· גיל: גבר - בן 18 - 65, אישה בת 18 - 60.
· בעלי אישור כ"בלתי ניתנים להשמה בעבודה".
· בן הזוג אינו עובד, אינו לומד בקורס ולא קיבל סיוע מאחת  הקרנות ליזמים.
· אינם בעלי רכב (פרט לנכים בעלי ניידות מן המוסד לביטוח לאומי.)
 

המסמכים הדרושים:
תעודת עולה.
אישור משירות התעסוקה - כ"אינו ניתן להשמה".
אישור מבית חולים או מרופא על כך שאינם יכולים לעבוד.
לבעלי רכב המקבלים ניידות - אישור המוסד לביטוח לאומי.

 

ה. עיוורים, נכים או מוגבלים
· גיל 18 - 60.
· בעלי אישורים רפואיים מתאימים
· אינם עובדים, לומדים בקורסים ולא קיבלו סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
· בני הזוג אינם עובדים, אינם לומדים בקורסים ולא קבלו סיוע מהקרנות ליזמים.
 

המסמכים הדרושים:
תעודת עולה
אישורים רפואיים
עיוורים - תעודת עיוור ממשרד העבודה והרווחה.

 

ו. משגיחים על בן משפחה
· קרבה משפחתית של בן המשפחה הנמצא בהשגחה: בן/בת, בן/בת זוג, הורה.
· גיל המשגיח: גבר בן 18 - 65, אישה בת 18 - 60.
· המשגיח ובן/בת זוגו אינם עובדים, אינם לומדים בקורסים ולא קיבלו סיוע מקרנות לעצמאיים
· המשגיח ובן/בת זוגו אינם בעלי רכב (פרט לרכב ניידות).
 

המסמכים הדרושים:
תעודות עולה של המשגיח ושל המטופל.
אישורים המעידים על הצורך להשגיח על המטופל או על הצורך לסייע לו בפעולות היום-יום.
אישור מן המוסד לביטוח לאומי על כי המטופל אינו מקבל קצבת סיעוד.
לבעלי רכב - אישור ניידות מן המוסד לביטוח לאומי.

 

תקופת הזכאות להבטחת קיום כ"נתמכים"
תקופת הזכאות מתחילה לאחר סיום קבלת "סל קליטה" או הבטחת הכנסה ללומדים באולפן, כלומר מהחודש ה- 7 לעלייה ועד תום החודש ה- 12.

 

משך תקופת הסיוע
עד 6 חודשים .בתום השנה הראשונה לעלייה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לקבלת המשך הסיוע בהתאם לחוקי הסיוע של המוסד לביטוח לאומי, פרטים ראה באתר המוסד לביטוח לאומי.

 

איך מקבלים הבטחת קיום?
על העולה לפנות לרכז הקליטה בלשכת המשרד לקליטת העלייה הקרובה למקום מגוריו, להגיש בקשה לסיוע ולהציג את המסמכים הדרושים. אם ימצא זכאי, הסיוע יועבר לחשבון הבנק שלו.

 

קרן סיוע מיוחד לעולים במצב של משבר או מצוקה זמנית
במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל רכז הקליטה בלשכה או סניף של משרד הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד מקרן מנהל המחוז. סיוע זה הינו חד-פעמי.