סיוע כספי

 

בשנים הראשונות לאחר עלייתם ארצה העולים זכאים לקבלת סיוע כספי ממשרד הקליטה, מהביטוח הלאומי, ממשרד השיכון ועוד. הסיוע ניתן באופן ישיר במענקים כמו סל קליטה, מענק מכס ודמי קיום. סיוע נוסף ניתן באופן עקיף על ידי  הקלות והנחות שונות, כגון פטור ממכס לעולים שאינם זכאי מענק מכס, הקלות במס הכנסה ומס רכישת דירה, הנחות במיסים עירוניים ועוד.
עיקר הסיוע ניתן לעולים על ידי משרד הקליטה בשנה ראשונה לאחר העלייה. מטרת הסיוע הינה לספק אמצעי קיום בתקופת הלימודים באולפן לעברית ובקורסים שנועדו לאפשר השתלבות טובה ומהירה בשוק העבודה המקומי.
אם מתעכבת השתלבות העולים בעבודה מעבר לשנה הראשונה, עשויים העולים לקבל דמי הבטלה או הבטחת הכנסה מן המוסד לביטוח לאומי.

 

מחשבון זכאות באתר משרד הקליטה
מחשבון זה מאפשר לעולה או לרכז הקליטה לחשב זכאות לסיוע כספי מטעם מספר גופים, על סמך פרטים ונתונים אישיים.