סיוע לאמנים וספורטאים

אמנים 

המשרד לקליטת העלייה מסייע לאמנים עולים ותושבים חוזרים, אשר הוכרו ע"י ועדת מומחים שמנוהלת ע"י אגף תעסוקה. 
המונח אמנים מתייחס לקשת רחבה של מיומנויות, כגון סופרים, ציירים, פסלים, מוזיקאים, שחקנים, רקדנים, וכו'.
יועצי התעסוקה בלשכות רשאים להפנות את העולים לאחת מהועדות המקצועיות.
הועדה המקצועית מוסמכת להכיר בעולה /תושב חוזר כאמן ע"י מתן ציון: טוב, מצטיין, מצטיין במיוחד. במידה והאמן מועסק במוסד מוביל יוכר כמצטיין במיוחד ללא צורך בוועדה מעשית.

 

קבלת מענק חד-פעמי
לאחר ההכרה כאמן יקבל העולה/תושב חוזר מענק חד פעמי להצטיידות ראשונית. אמנים בתחום האומנות הפלסטית והמחול זכאים לקבל שכר סטודיו.
לטופס ההפניה לקבלת הכרה כאמן יש לצרף את תצלומי המסמכים הבאים:
· תעודת עבודה בחו"ל
· תקציר קורות חיים
· תעודות על ההשכלה
· המלצות
ילדים מחוננים מגיל 10 עד 18 זכאים לפנות לוועדה מקצועית של המשרד ולקבל סיוע אם הם מוכרים כ"מחוננים”.

 

סיוע לפרויקטים אמנותיים
המשרד לקליטת העלייה בשיתוף עם משרד המדע, התרבות והספורט מפעיל את המרכז לקליטת אמנים עולים במטרה לחשוף אותם לשוק העבודה הישראלי וע"י כך לאפשר שילובם בתעסוקה בתחום אמנותם.
רשאים לפנות למרכז גופים ועמותות המעוניינים לקבל סיוע כספי לפרויקטים אמנותיים הכוללים תעסוקה מתמשכת לאמנים עולים או מתן חשיפה בתחום אומנותם בפני הקהל הרחב.
במרכז מתנהלות שתי ועדות מקצועיות הדנות בפרויקטים המוגשים ע"י הגופים השונים:
· ועדת הארבעה- ועדה הדנה בבקשות לסיוע גופים המעוניינים לסייע לפרויקטים אומנותיים הכוללים תעסוקה מתמשכת של אמנים עולים ו/או חשיפתם.
· ועדה למצטיינים-  ועדה העוסקת במתן סיוע לאמנים עולים אשר הוכרו ע"י יועצים מומחים חיצוניים השותפים בועדות המקצועיות של המשרד לקליטת העלייה, כמצטיינים וכמצטיינים במיוחד.
עולים המוכרים ע"י המרכז כמצטיינים וכמצטיינים במיוחד, יהיו זכאים למלגה חד פעמית נוספת, בהתאם לנוהלי המשרד.

 

תקופת הזכאות
· לכלל העולים - עד 10 שנים בארץ מיום העלייה. 
· לעולים מאתיופיה - עד 15 שנים בארץ .
· לתושבים חוזרים - עד 24 חודשים מיום השיבה ארצה.

למידע מפורט על מלגות וקרנות המיועדות לאמנים לחץ כאן

 

ספורטאים

עולים ותושבים חוזרים המוכרים כספורטאים ע"י רשות הספורט במשרד המדע, התרבות והספורט יהיו זכאים לקבלת מענק חד פעמי לרכישת ציוד ספורט או ביגוד מקצועי וכן לסיוע בקליטה בתעסוקה ע"פ נוהלי המשרד.

 

ספורטאים מצטיינים
ספורטאים אשר מגיעים להישגים גבוהים מאוד בתחומם וקיבלו המלצה מיחידת ספורט הישגי, יכללו בסגל האולימפי ויקבלו סיוע כספי חודשי.
קישור למינהל הספורט

 

שחמטאים
שחמטאים אשר מגיעים להישגים גבוהים בתחום השחמט וקיבלו המלצה מאיגוד השחמטאים, יכללו בנבחרת האולימפית בתחום השחמט וזכאים לקבל סיוע כספי חודשי.
קישור לאתר איגוד הישראלי לשחמט

 

תקופת הזכאות
· לכלל העולים - עד 10 שנים בארץ מיום העלייה.
· לעולים מאתיופיה- עד 15 שנים מיום העלייה.
· לתושבים חוזרים- עד 24 חודשים מיום השיבה ארצה.