תהליך הרישוי במקצועות העיקריים

 

קורסי הכנה לרישוי והסמכה
עולים עד 10 שנים בארץ, החייבים לעבור בחינות רישוי ומעוניינים להשתתף בקורס הכנה לבחינה, יפנו לרכז התעסוקה במקום מגוריהם.
משרד הקליטה משתתף בארגון ומימון קורסי הכנה לבחינות רישוי לבעלי המקצועות הבאים:
· רופאים
· רופאי שיניים
· רוקחים
· אחיות מוסמכות
· רופאים וטרינריים
· קלינאי תקשורת
· עורכי דין
· רואי חשבון

הערה: לעורכי דין ורואי חשבון - קיימת השתתפות עצמית של העולה בעלות קורס ההכנה.

 

מקצועות אקדמיים נוספים המחויבים רישוי
להלן רשימת בעלי מקצועות נוספים המחויבים ברישוי:
· מורים
· פסיכולוגים
· רופאים וטרינריים
· אופטומטריסטים
· עובדי מעבדה
· כימאים

 

רופאים ומקצעות הרפואה
בכל המקצעות הרפואיים ובמרבית המקצועות הפרה- רפואיים דרוש רישיון עבודה בישראל. עולים שלמדו מקצעות אלה בחו"ל, חייבים לעבור תהליך רישוי הכולל, ברוב המקרים, בחינת רישוי.
בעלי המקצועות הבאים חייבים לעבור בחינת רישוי:
· רופאים
· רופאי שיניים
· רוקחים ועוזרי רוקחים
· אופטומטריסטים 
· אחים ואחיות
· רופאים וטרינרים

פטורים ממבחני רישוי: רופאים מומחים שהמועצה המדעית במשרד הבריאות הכירה במומחיותם.

תהליך הרישוי
תהליך הרישוי במקצועות הרפואה נקבע על ידי משרד הבריאות. על בעלי המקצועות הרפואיים ופרה-רפואיים, פרט לווטרינרים, למסור ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריהם דיפלומות ומסמכים המעידים על לימודים, סטאז', התמחות וניסיון עבודה. כל המסמכים צריכים להיות מתורגמים לעברית (פרט לאלה שבאנגלית) ומאושרים על ידי נוטריון.
משרד הבריאות ישלח לבית העולה הודעה אם אליו להיבחן או לעבור "תקופת הסתכלות". רופאים החייבים במבחן רשאים להשתתף בקורס הכנה למבחן.

הערה: רופאים בעלי ותק של 14 שנים ומעלה ברפואה קורטיבית יופנו לעבודה בבית חולים ל"תקופת הסתכלות". בתום תקופה זו עליהם להוכיח ידיעותיהם בפני ועדה מקצועית המוסמכת להעניק להם רישיון לעיסוק ברפואה.

מידע נוסף על רישוי מקצועות רפואיים - ראה באתר משרד הבריאות

לפרטים על תהליך הרישוי של רופאים וטרינרים יש לפנות להסתדרות הרופאים הוטרינרים:
רח' אליעזר יפה 6 , רעננה, טל: 09-7419929.
או לאיגוד הרופאים הוטרינרים הפרטים

 

עורכי דין
כדי לעסוק בעריכת דין על העולה להיות חבר בלשכת עורי הדין בישראל. לשם כך עליו לעבור סדרת בחינות בנושאים קשורים לחוקים הנהוגים בארץ ולעבור התמחות אצל עורך דין המוכר על ידי הלשכה.

פרטים על תנאי הקבלה ללשכת עורכי הדין ועל תהליך ההסמכה לעריכת דין בישראל ניתן לקבל בלשכת עורכי הדין הישראלית, רח' שופן 1, ירושלים. טל: 02-6541244 ובאתר הלשכה

 

רואי חשבון
רואי חשבון חייבים לעבור בחינות רישוי של לשכת רואי החשבון בישראל. לצורך כך יש לפנות למועצת רואי החשבון, רח' בית הדפוס 11 , ירושלים. טל: 02-6541244 . למידע על בחינות המועצה, כולל נושאים ותאריכים לחץ כאן

 

מהנדסים ואדריכלים
בעלי מקצועות הבאים חייבים לקבל רישיון עבודה בישראל:
· אדריכלים
· מהנדסי בניין
· מהנדסי כימיה
· מהנדסי חשמל

לצורך כך יש להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים במשרד התעשייה, המסחר והעבודה ולקבל תעודה הכרה מקצועית. אין צורך בבחינות רישוי. מהנדסים בתחומים שונים אינם חייבים לקבל רישיון עבודה.

למידע על תהליך הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לחץ כאן

 

פסיכולוגים
פסיכולוגים אינם חייבים לעבור בחינות רישוי אך עליהם לעמוד בתנאי רשם הפסיכולוגים של משרד הבריאות. לצורך כך יש לפנות קודם כל ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו של העולה ולהגיש את המסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה.
פסיכולוגים מומחים המבקשים הכרה במומחיותם ופסיכולוגים המעוניינים בהתמחות יפנה למועצת הפסיכולוגים.

לפרטים בנושא לחץ כאן

 

מורים
תהליך הרישוי וההתאמה של המורים הוא אישי ונקבע לפי השכלה, מקצוע ההוראה והכיתות בהן רשאי המורה ללמד. על העולים המועמדים לפנות אל המפקח המחוזי מן היחידה למורים עולים שבמשרד החינוך. המפקח יראיין את המורה, יבדוק את תעודותיו ואת המסמכים המעידים על השכלתו וניסיונו. הוא גם ייפנה אותו לוועדת הקבלה להמשך תהליך ההתאמה. ברוב המקרים מתבקש המורה העולה ללמוד בקורסי התאמה לשיטות ותכנים הנהוגים בארץ.
במשרד החינוך והתרבות קיימת יחידה מיוחדת לטיפול במורים עולים. מנהל היחידה - מיכאל כהן, כנפי נשרים 15, ירושלים, טל’ 5604711 – 02 .
כתובות הממונים בלשכות המחוזיות:
ירושלים - רח’ כנפי נשרים 22, ירושלים . גב' דבורה וינר, טל’  5601637- 02
תל אביב - רח’ השלושה 2, תל אביב. גב' אורית פריינדרייך, טל’ 6896389- 03
חיפה - רח’ פל־ים 15 א’, חיפה. מר אורי כהן, טל’ 8632676- 04
מרכז - רח’ השלושה 2, תל אביב. גב' איילה ניקולא, טל’ 6896635- 03
צפון - בית הממשלה, נצרת עילית. גב' מרים עיני, טל’ 6500177- 04
דרום - התקווה 4, באר שבע. גב' אמיליה גרינשפון, טל’ 6263117- 08
חינוך התיישבותי - רח’ השלושה 2, תל אביב. גב' חיה שבח, טל’ 6898757 - 03