קורסי הכשרה והסבה

 

בעלי מקצועות רבים עוברים, לפני השתלבותם בעבודה, תהליך הכנה באחת או יותר מהמסגרות הבאות:
· עברית תעסוקתית
· קורסי רישוי והסמכה
· קורסי התאמה ועדכון לחיפוש עבודה בישראל
· קורסי הסבה מקצועית לאקדמאים
· קורסי הכשרה מקצועית

 

עברית תעסוקתית
לימוד עברית עם אוריינטציה תעסוקתית מדגיש את ההיבטים המקצועיים כבר בתוכנית הלימודים הראשונה. הכיתות מורכבות על בסיס השתייכות מקצועית של העולים: רופאים, מהנדסים וכדומה, ומלוות בפסיכולוג תעסוקתי וברכז השמה בעבודה.
המעוניינים להשתתף בקורסים יכולים לפנות לרכז תעסוקה בלשכת משרד הקליטה במקום מגוריהם ולקבל הפנייה.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד החינוך.

 

קורסי הסבה
עולים המתקשים למצוא עבודה במקצועם יכולים לעבור הסבה למקצוע אחר.
משרד הקליטה מארגן קורסים במקצועות הנדרשים במשק. רשימת הקורסים משתנה מעת לעת בהתאם לדרישת כוח האדם במשק.


קורסים לדוגמא: מהנדסי מכונות יכולים לעבור הסבה להנדסת אלקטרוניקה, להנדסת תוכנה או להוראת טכנולוגיה. רופאים יכולים לעבור הכשרה לתחום הגריאטריה, פיזיותרפיה, רנטגן הדמיה וכדומה.
המועמד לקורס הסבה נדרש לעבור ועדת קבלה.
למידע עדכני על קורסי הסבה ניתן לפנות לאגף התעסוקה בלשכות מרחביות של משרד הקליטה.

 

קורסים להכשרה מקצועית
מטרת קורסים אלה היא רכישת מקצוע למי שלא מצא עבודה במקצועו או למי שהוא חסר מקצוע ומתקשה למצוא עבודה.
מרבית הקורסים מתקיימים מטעם משרד העבודה. ההפניה מתבצעת על ידי שרות התעסוקה.
לקבלת מידע אנא פנו לשרות התעסוקה באזור מגוריכם.
הסיוע הניתן על ידי משרד הקליטה לעולים המשתתפים בקורסים מקצועיים:

· שכר לימוד: השתתפות בשכר לימוד בקורסים מטעם משרדים ממשלתיים או גופים ציבוריי

· שכר לימוד בקורסים פרטיים:  עולה המעוניין להשתתף בקורס שאינו קיים במערכת הציבורית, אך הקורס קיבל הכרה רשמית של המוסדות הממלכתיים והרשמיים של מדינת ישראל, יכול לקבל השתתפות כספית בתשלום שכר הלימוד עד לגובה סכום מסוים,שמשתנה מעת לעת, ובהתאם לעלות הקורס.

· הסיוע הינו חד-פעמי, מותנה באפשרויות התקציביות של המשרד ובבדיקה של אגף התעסוקה אם הקורס מגדיל את סיכוייו של העולה להשתלב בעבודה.

· אגרות בחינה: עולים המשתתפים בקורסים לרישוי, זכאים להחזר אגרות בחינה, למעט אחיות.

 

אופן קבלת הסיוע: על העולה להציג, בפני רכז התעסוקה בלשכת משרד הקליטה הקרובה למקום המגורים, קבלה על תשלום עבור הבחינה.
· השתתפות בהוצאות נסיעה:  הסיוע בהחזר נסיעות עשוי להינתן לעולה הנמנה על אחת מהקבוצות הבאות ואשר אינו נמצא בתקופה עבורה הוא מקבל סל קליטה:
- עולים בקליטה ישירה שאינם זכאים לסל קליטה ולומדים באולפן אקסטרני מחוץ לישוב מגוריהם.
- עולים הלומדים בקורסים המרוחקים מישוב מגוריהם .
פרטים ניתן לקבל אצל רכזי תעסוקה בלשכות משרד הקליטה.

 

תקופת הזכאות
· עולים - עד 10 שנים.
· תושבים חוזרים - עד תום שנתיים מיום השיבה ארצה.
שימו לב: ידיעת השפה העברית חיונית על מנת להתקבל לעבודה ברוב התחומים המקצועיים.

 

תנאי הזכאות לסיוע בקורסים
· על העולה לעמוד בדרישות הקבלה לקורס.
· משך תקופת הסיוע היא עד תום הקורס.
· הסיוע ניתן לקורס אחד בלבד.