הכרה בתעודות ודיפלומות מחו"ל

 

עולים בעלי מקצועות אקדמאים, כגון רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, פסיכולוגים, אדריכלים, וכו', זקוקים להכרה של משרד החינוך בתעודות ודיפלומות שמקורן במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל. ההכרה דרושה לפתיחת וקביעת מסלול התעסוקה שכולל, בין היתר:
- קבלת רישיון ישראלי לעיסוק במקצוע
- בחינות רישוי (בחלק מהמקרים)
- השתתפות בקורסים מקצועיים
- קביעת שכר עבודה במוסדות ציבור
- רישום בלשכת התעסוקה לאקדמאים

כיוון שהטיפול בהערכת תארים אקדמאים ודיפלומות מחו"ל הוא ממושך, על העולה להתחיל לטפל בנושא,הכולל גם תרגום התעודות, מיד בימים הראשונים של האולפן כך שכאשר תגיע לשלב חיפוש העבודה, כל התעודות יהיו בידך מתורגמות ומאושרות על - ידי הלשכה להערכת תארים אקדמאים ודיפלומות מחו"ל (כתובות וטלפונים בהמשך).

 

צעדים ראשוניים
על מנת לקבל את אישור הלשכה להערכת תארים עליו למלא טופס בקשה להערכת תואר/דיפלומה אקדמית.
את הטופס ניתן לקבל בלשכה להערכת תארים אקדמאים ודיפלומות מחו"ל של משרד החינוך.
עליו למלא את חלק א' בלבד ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

• צילום מאומת של התעודה (הדיפלומה) המקורית, עם חתימת פקיד ההשמה שאימת את הצילום עם המקור. ניתן לאמת צילום תעודות ומסמכים אחרים ע"י הצגת המקור בכל אחת מהלשכות המחוזיות של משרד החינוך (ראה כתובות בהמשך)
• צילום מאומת של פירוט מהלך הלימודים - רשימת קורסים וציונים.
• צילום מאומת של פנקס עבודה (ליוצאי מדינות חבר העמים)
• תרגום נוטריוני של שלוש התעודות הנ"ל לעברית (אין צורך לתרגם מסמכים הכתובים באנגלית).
• בכל פנייה נא לציין את מספר תעודת הזהות.
• במקרה של שינוי שם - יש לצרף צילום תעודת נישואין או הצהרה נוטריונית.

הערה: מהנדסים יצרפו צילום מאומת של רישום ב"פנקס המהנדסים והאדריכלים". לצורך רישום ב"פנקס המהנדסים והאדריכלים" עליהם לפנות אל:
משרד העבודה והרווחה, דרך מנחם בגין 86, תל - אביב 67138, טל: 03-5634171.

 

הטופס והמסמכים הנ"ל יש להגיש למחלקה להערכת תארים ודיפלומות בלשכות המחוזיות של משרד החינוך:

• ירושלים, בנין לב רם ,רח' דבורה הנביאה 2. טל02-5602863/53.
• תל-אביב, רח' השלושה 2 ,יד אליהו. טל 03-6896126.
• חיפה, בנין המפרש ,רח' פל- ים 15. טל 04-8632566.
• נצרת עילית, בנין בית הממשלה. טל 06-6500179.
• באר-שבע, רח' התקווה 4 ,בניין קריית-הממשלה. טל.  08-6263255


הערות
• אין צורך לפנות אישית למשרד החינוך. האישור על שקילות התעודה יישלח לפונים באמצעות הדואר.
• משרד החינוך אינו מטפל בהערכת השקילות של לימודים שלא הושלמו.
• האישור ניתן לצורך דירוג בשכר בלבד.
• דיפלומות אקדמאיות מברית המועצות שהוענקו לבוגרי מכונים ולבעלי תואר בהנדסת כלכלה מוערכות על - ידי משרד החינוך כשקילות לתואר ראשון.