תוכנית המלגות לתלמידי מחקר

 

מי זכאי?
· תושב חוזר (שהה בחו"ל לפחות שנתיים בטרם חזרתו לישראל) אשר ביום אישור מועמדותו ע"י האוניברסיטה לא חלפה יותר משנה ממועד חזרתו לישראל.
· גיל המועמד לא יעלה על 37 ביום בו התקבל כתלמיד מחקר באוניברסיטה.

 

הליך הקבלה לטיפול
המרכז לקליטה במדע פועל בשלושה תחומים:
· טכנולוגיה ומדעים מדויקים
· מדעי החברה והרוח
· מדעי החיים והרפואה

כל תחום מטפל באוכלוסיית המדענים בהתאם להתמחות האקדמית של הפונה.
להלן פירוט דרכי התקשרות לתחומים:

תחום טכנולוגיה ומדעים מדויקים: טל: 02-6214664.
 nunub@moia.gov.il 
תחום מדעי החברה והרוח: טל: 02-6214596
yannag@moia.gov.il
תחום מדעי החיים והרפואה: טל: 02-6214631
elab@moia.gov.il
פקס משותף:  02-6214638

 

לצורך ההרשמה לטיפולו של המרכז לקליטה במדע יש להגיש את המסמכים הבאים למחלקה לתושבים חוזרים שבמשרד הקליטה או ישירות למק"ב:

· שאלון תושב חוזר  - אותו ניתן לקבל בנציגויות ישראל בחו"ל, להוריד מאתר האינטרנט של המשרד לקליטת העלייה או בלשכת המשרד לקליטת העלייה הקרובה למקום מגוריך.

· קורות חיים - בעברית או באנגלית.

· רשימת הפרסומים המדעיים והפטנטים הרשומים ע"ש המבקש.

· תצלום מתעודות התארים שלישי ו/או שני.

· תצלום דף ראשון בת.ז. או הדרכון.
המרכז לקליטה במדע יחל בהליכי בדיקת הזכאות של המועמד כמדען ואף ייעץ למועמד בטרם חזרתו לישראל על אפשרויות תעסוקה.

 

כתובות ופרטי קשר
המרכז לקליטה במדע
רח' הילל 15, ירושלים, 94581
02-6214638
המשרד לקליטת העלייה/ המח' לתושבים חוזרים
רחוב קפלן 2, ירושלים
02-6750365
המועצה להשכלה גבוהה: האתר מקושר לאתרי כל האוניברסיטאות.