פרסומים

 

המשרד לקליטת עלייה מפרסם באופן תקופתי מדריכים ועלונים בשפות שונות המיועדים לרכז מידע שימושי ועדכני עבור עולים, רכזי קליטה ופעילים בארגוני עולים. להלן הקישורים לגרסה הדיגיטאלית (קובציpdf  ) של כמה מהם בשפה עברית. במדור פרסומים שבאתר הבית של משרד הקליטה נתן למצוא גרסאות של פרסומים אלה בשפות הבאות: רוסית, אנגלית, ספרדית וצרפתית. בחלק האנגלי של אתר המועצה ניתן למצוא קישורים לגרסאות הקיימות באנגלית.
הערה חשובה: יתכן שחלק מהמידע המופיע בפרסומים אלה אינו מעודכן. לכן חשוב לקבל ייעוץ ועדכונים מגורם מוסמך לפני כל פעולה או החלטה.

 

מדריך לעולה
מידע טרם עלייה || נמל התעופה || אשרות כניסה || אזרחות || תעודות || סיוע המשרד לקליטת העלייה || סיוע כיסוי הוצאות העלייה || קליטה ראשונית || מענק מכס || הקלות במכס || תעסוקה || שירותי רווחה || דיור || ביטוח לאומי || שירותי בריאות || שירות עולים בצה"ל || רישיון נהיגה || מטבע חוץ || הקלות במסים || קליטה בהתיישבות || תלונות ציבור || כתובות וטלפונים.

 

עלון מידע לתלמידים עולים
מידע בסיסי על מערכת החינוך בישראל ,הסיוע הניתן לתלמידים עולים והפעילויות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי.

 

תעסוקה
שוק העבודה בישראל || חיפוש עבודה || הכשרה והסבה מקצועית תנאי שכר והטבות || מס הכנסה || תנאים סוציאליים || ביטוח לאומי || זכויות נשים בעבודה || קורות חיים || ראיון קבלה לעבודה.

 

מרכזי הכוונה לתעסוקת עולים
פירוט השירותים הניתנים במרכזי הכוונה לתעסוקה ותהליך ההרשמה.

 

מערכת החינוך בישראל
חוק חינוך חובה || מערכת החינוך || הגיל הרך || החינוך היסודי || חטיבת הביניים || החטיבה העליונה || תעודות || סיוע לתלמידים עולים || שירותים לתלמידים || החינוך הבלתי פורמאלי || השכלה גבוהה || הורים ובית הספר || כתובות שימושיות.

 

רישום עולים לקופת חולים
עלון הסבר על תהליך הרישום לביטוח בריאות ממלכתי.

 

המוסד לביטוח לאומי
מידע כללי || מערכת הגבייה || ביטוח בריאות || תביעה לגמלה || קצבת זקנה || ביטוח אימהות || קצבת ילדים || תגמול מילואים || ביטוח אבטלה || הבטחת הכנסה || ביטוח נכות תגמולים לנפגעי פעולות איבה || תגמולים לאסירי ציון || כתובות.

 

שירות עולים בצה"ל
שירות סדיר || עתודה צבאית || סוגי שירות סדיר || תהליך הרישום || עצות למתגייס || הטירונות || הטבות לעולים בשירות סדיר || סיוע לחיילים בודדים || סיוע לחיילים נשואים || חיילים משוחררים || שירות מילואים.