פעילויות המועצה

Peiluiot3.jpg
עולים בסמינר
Peiluiot2.jpg
מתנדבות בפעולה
Peiluiot1.jpg
עולים בקורס מחשבים
Peiluiot4.jpg
רכזי קליטה ביום עיון

ועצת ארגוני העולים מקיימת מגוון רחב של פעילויות שוטפות בכל ההקשרים הרלבנטיים לטיפוח נושאי העלייה והקליטה, אשר בטיפולם הנכון היא רואה לא רק תנאי הכרחי לקידום רווחתם של רבבות העולים חדשים, אלא בעיקר השקעה מוכחת בהמשך התפתחותה ושגשוגה של החברה הישראלית בכללותה.

 

שדולה פעילה
המועצה משמשת כשדולה יציגה של 22 ארגוני העולים הפועלים בישראל בפני משרדי הממשלה, ועדות הכנסת, ההסתדרות הציונית,הסוכנות היהודית השלטון המקומי, וכו'. במהלך השנים האחרונות המועצה הרחיבה את פעילות ההסברה שלה בנושאי עלייה וקליטה לקהלי יעד נוספים, כגון ארגונים כלכלים, מוסדות חינוך ומעצבי דעת קהל, מנהלי קרנות בארץ ובחו"ל, בין היתר.

מגינה על זכויות העולים
המועצה מגינה על זכויות העולים ומשתדלת להשיג את מיטב המשאבים לטיפוח הכלים שיקדמו את קליטתם המהירה והמוצלחת בחברה הישראלית.

מתאמת פעילויות וקובעת עדיפויות
המועצה מתאמת את פעילותם של ארגוני העולים, תוך קביעת עדיפויות ושימת דגשים לאור המציאות המשתנה, הן הארץ והן בארצות הגולה. העלייה ההמונית בעת התפרקותה של ברית המועצות במהלך שנות ה-90, גלי העלייה הגדולים מדרום אמריקה ומצרפת שהגיעו ארצה בראשית שנות ה- 2000 או קשיי הקליטה שהתגלו בקרב העלייה מאתיופיה, מהווים דוגמא מוחשית לצורך בהערכות משתנה ומתמדת מצד רשויות המדינה וארגוני העולים במה שנוגע לקביעת עדיפויות, תיאום פעילויות והקצאת משאבים הולמים.

יוזמת שותפויות וממקסמת משאבים
מועצת ארגוני העולים יוזמת ומטפחת שותפויות בין חבריה ובין גופים ממשלתיים וציבוריים בקידום פרויקטים לרווחת העולים, תוך מודעות לצורך למקסם משאבים ולנצל את תועלות הסינרגיה שמתבטאת בשיתופי פעולה אלה בעת ובעונה אחת. כתוצאה ממדיניות זו המועצה הצליחה לקדם יוזמות מבורכות לטובת סקטורים מקרב העולים שלא זכו בעבר לתשומת לב מספקת, כגון אנשי עסקים ואמנים. הקמתו של Israel Business Connection בחסות ובשיתוף פעולה עם משרד הקליטה והסוכנות היהודית מהווה אחד ההישגים הבולטים של המועצה בהקשר זה.

תומכת ברכזי קליטה
עיקר העבודה המקצועית בכל הקשור למתן ייעוץ והכוונה לעולים מרגע הגיעם ארצה מתבצע על ידי רכזי העלייה של ארגוני העולים השונים. מדובר על עבודה מאומצת ותובענית שדורשת כושר הקשבה, סבלנות, ניסיון וידע רחב ועדכני בכל ההיבטים הקשורים לקליטת העלייה: זכאות לסיוע, זכויות והטבות בנושאים שונים ומגוונים כגון תעסוקה, חינוך, דיור, הסדרי פנסיה, שירותי בריאות, וכו'. מודעת לחשיבות המכרעת שבתפקיד שרכזי הקליטה ממלאים, מועצת ארגוני העולים מקיימת שורה ארוכה של פעילויות שאמורות לסייע, לתמוך ולשפר את תפקודם. לצורך כך המועצה מארגנת עבור רכזי הקליטה ימי עיון וסמינרים מקצועיים, מקיימת קשר שוטף איתם על מנת לעדכן אותם, באמצעים שונים, כולל אתר הבית של המועצה, בכל השינויים והחידושים הנוגעים לעבודתם היומיומית.