mio

חדשות

זכאים לסיוע בקליטה

05/01/2010

עולה הוא אדם שעלה לישראל וקיבל מעמד "עולה" ממשרד ...

קישורים

25/01/2011

כל הקישורים לאתרי מידע שימושיים

שאלות בנושא עלייה וקליטה

13/04/2011

homepage block left herbew

 

קליטת עלייה - אתגר מתמשך
העלייה היא, ללא ספק, המשאב הטבעי המשמעותי ביותר של מדינת ישראל. היא צדקת קיומה וגורם מכריע בהתפתחותה.יותר מ-3 שלושה מיליון עולים נקלטו בארץ במהלך 60 השנים האחרונות. אך האתגר טרם הסתיים.
לסיפור המלא

 

homepage block right HEBREW

עוזרים במקצוענות, קולטים באהבה

מועצת ארגוני העולים מתאמת ומייצגת את פעילותם של 22 ארגוני עולים שפועלים בישראל.
כ-30 רכזים מקצועיים ואלפי מתנדבים, הפרושים ב- 185 לשכות שירות ברחבי הארץ, מעניקים מדי יום ייעוץ, סיוע ותמיכה לעולים החדשים מ- 65 ארצות מוצא שונות בכל ההיבטים הקשורים לקליטתם המהירה והמוצלחת בחברה הישראלית.
מידע נוסף